Maritieme Innovatie Impuls Projecten

In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), organiseert de Innovation Council (IC) van NML jaarlijks de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP).

 

Het doel van de subsidieregeling Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) is om het maritieme bedrijfsleven te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis of producten. De projecten zijn bedoeld om maritieme innovaties een financiële impuls te geven. Bijvoorbeeld om een eerste (haalbaarheids-)onderzoek te doen of om de eerste stappen richting productontwikkeling mogelijk te maken. Projecten moeten aansluiten bij één van de vier thema’s uit het Kennis en Innovatie Convenant (KIC). Deze thema’s zijn: Towards Zero Emissions, Digital and Autonomous Shipping, Safety and Security en Blue Growth. De projecten worden beoordeeld naar de beoogde bijdrage aan realisatie van die doelstellingen. Ook moet er rekening worden gehouden met het toekomstperspectief, het mogelijke vervolgtraject gecombineerd met de kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband.

 

De MIIP-regeling wordt jaarlijks georganiseerd door de IC van NML in samenwerking met EZK. De MIIP-regeling is toegankelijk voor alle betrokken partijen in het maritieme cluster, ongeacht of ze zijn aangesloten bij de IC van NML.

 

Contactpersoon Verena Ohms Bestuurssecretaris NML verena@maritiemland.nl

Uitgangspunten

 

  • MIIP zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council.
  • MIIP worden in het kader geplaatst van de thema’s uit het KIC en primair beoordeeld naar hun bijdrage aan de realisatie van die doelstellingen.
  • Er dient altijd sprake te zijn van samenwerkingsverbanden en/of de vorming daarvan. De breedte en de kwaliteit (kennis en toepassingsgerichtheid) daarvan is mede punt van beoordeling, waarbij de deelname van MKB van groot belang wordt geacht.
  • Innovatie-impulsgeld wil impliciet zeggen dat er een vervolg wordt beoogd. Het uitzicht daarop is mede punt van beoordeling.
  • MIIP zijn niet bedoeld voor het krijgen van extra geld voor al lopende projecten. Het gaat om het opstarten van nieuwe initiatieven.

MIIP 2024

MIIP001 Interactief Veiligheidscultuur Platform

MIIP002 Foiling Flight Control System (FFCS)

MIIP003 Maritime Flywheel

MIIP004 Digitalisering maritieme emissierapportages en monitorsplan

MIIP006 Modulaire smart grid voor Binnenvaart

MIIP 2023

MIIP001 Livinglab Coastline Rotterdam

MIIP002 Industrie standaard vaarondersteuning en besturing op afstand

MIIP003 Ontwikkelingsstudie voor zero-emission CTV’s

MIIP004 ​​U battery for marine propulsion​

MIIP005 H2 foiling

MIIP008 Green and autonomous corridor

MIIP 2022

MIIP001 Inventarisatie potentie van 3D-printen van metaal middels sintering

MIIP003 Inzet Kernenergie

MIIP004 Bio Ethanol

MIIP005 Emissie reductie

MIIP006 Mooring integrity framework

MIIP007 H2 powertrain

MIIP008 Shipbuilding 4.0

MIIP009 Optimalisatie Wind Assist

MIIP010 Digitalisering Bedrijfsproces Voyage

MIIP 2021

MIIP001 Container Risk Early Warning system

MIIP004 Inventarisatie digital twins en data science voor maritieme emissiereductie

MIIP006 Enabling H2 for maritime contracting operations

MIIP007 Nederlandse Autonome Veerponten Innovatie Stappenplan

MIIP009 Wind assist Extension Ventifoil

MIIP010 OBiHydro

MIIP012 SUSTBIOMASS

MIIP013 Maintenance and manning for new energy systems

MIIP014 Quantitative risk assessment tool MARCOL for collisions between ships and offshore wind farms

MIIP 2020

MIIP005 Relative Navigation using an Optical Measurement Method

MIIP006 Incentives for green shipping

MIIP007 Onderzoek toepassing van brandstofcellen in de maritieme sector

MIIP012 NOMES – Novel and Minimized Emissons Shipping

MIIP013 AmmoniaDrive Research Feasibility Study

MIIP014 De potentie van biobrandstoffen

MIIP016 RODEO – Raamwerk voor toepassing Operationele Data in Engineering en Ontwerp

MIIP018 Haalbaarheidsstudie schaalbaar opruimen, oogsten en verwerken van sargassum zeewier

MIIP021 Wind assisted ship propulsion