Innovation

Samenwerken in de martieme sector

Binnen de Innovation Council (IC) van NML staat sectorbrede samenwerking en kennisdeling op het gebied van innovatie centraal. Wij zijn aanjagers van de laatste technologische ontwikkelingen en maken zo de weg vrij voor een schonere en veiligere maritieme toekomst.

De Innovation Council verbindt innovatie experts uit de brede maritieme sector en speelt een belangrijke rol in het opzetten van publiek-private samenwerkingsprojecten. Een prominent voorbeeld hiervan is het Maritiem Masterplan als versneller van de maritieme energietransitie.

Binnen de Innovation Council werken bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen en de overheid nauw samen aan de invulling van de Nederlandse maritieme innovatieagenda. Ook geven we input tijdens de voorbereiding van onderzoeks-en innovatieprogramma’s en verkennen we waar kansen liggen in EU-verband, bijvoorbeeld via Horizon Europe. Informatie over nieuwe regelingen komt zo in een vroeg stadium voor onze leden beschikbaar waardoor zij tijdig hierop kunnen inspelen.

Contactpersoon Erwin de Korte Beleidsmedewerker & Secretaris Trade, Innovation en Human Capital Council erwin@maritiemland.nl

Doelstellingen Innovation Council

Maritieme innovaties zijn cruciaal. Alleen door te blijven innoveren kunnen we onze wereldwijde toppositie bestendigen, onze strategische autonomie garanderen, en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

 

Dankzij onze lange geschiedenis als maritieme handelsnatie en onze co-existentie met het altijd aanwezige water, is het maritieme cluster in Nederland het meest unieke en complete ter wereld. Ondanks messcherpe concurrentie uit Azië en Oost-Europa bouwen we de meest complexe en specialistische schepen en offshore installaties.

 

Tegelijkertijd onderkennen wij de noodzaak om de sector van binnenuit te verduurzamen. De mondiale scheepvaart is verantwoordelijk voor 2.9% van de CO2 uitstoot. Volgens schattingen zullen de maritieme handelsvolumes tot 2050 verdrievoudigen, en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen. Daarom moeten wij nu stappen zetten om de sector blijvend veiliger, slimmer en emissieloos te maken.

 

Wij doen dit door een platform te bieden waarin wij actief kennis en informatie over innovatieve ontwikkelingen delen. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan startups die hun ideeën kunnen pitchen en feedback ophalen van de zwaargewichten binnen de sector. Hierdoor versterken en verbreden we het maritieme innovatienetwerk. Ook adviseren we de overheid over het opzetten en toepassen van effectief innovatiebeleid.

 

Daarnaast faciliteren we de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP). Dit zijn haalbaarheidsstudies waarvoor tot EUR 30.000 cofinanciering verkregen kan worden. Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

 

Heeft u een suggestie of een idee welke past binnen de NML Innovation council? Dan horen wij dat graag. U kunt middels onderstaande button contact met ons opnemen.

Ga naar de ideeënbox

Aandachtsgebieden

Towards Zero Emissions

Blue Growth

Digital and Autonomous Shipping

Safety and Security

Meer informatie / deelnemen

Aangesloten leden van NML kunnen zitting nemen in de Innovation Council. Ook voor niet-leden bestaat de mogelijkheid tot deelname.

 

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Innovation Council of wilt u meer informatie over de activiteiten? Neem dan contact op met  erwin@maritiemland.nl of +31 (0)10 7470076.

 

Innovatie projecten

Maritiem Masterplan

Maritieme Innovatie Impuls Projecten

TKI Maritiem