MIIP003 Inzet Kernenergie

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies is groot. Momenteel wordt vaak naar emissies van Tank To Wake (TTW) gekeken en worden “schone” brandstoffen voorgedragen gebaseerd op fossiele bronnen, maar de emissies van Well To Wake (WTW) zijn voor het klimaat doorslaggevend.

De energievraag van de scheepvaart is hoog en de beschikbaarheid van alternatieve biobrandstoffen voor de zeevaart is momenteel laag. Bovendien zijn alternatieve brandstoffen en de installatie aan boord aanzienlijk duurder en nemen ze aan boord veel meer ruimte in beslag, waardoor nuttige laadruimte verdwijnt. Een heel andere insteek is het gebruik van kernenergie als bron van schone energie met het oog op CO2 reductie. Hoewel het gebruik van kernenergie soms op grote weerstand stuit, is het een effectieve manier om CO2 (en andere scheepvaartemissies) drastisch te reduceren. Zeker voor schepen met grote vermogens is de CO2 uitstoot aanzienlijk en lijkt kernenergie kansen te bieden.

 

Doelstellingen van het project

Het project heeft tot doel inzicht te verschaffen in de technische en economische haalbaarheid van kernenergie voor grote, energie- intensieve zeeschepen. In het beoogde vervolgproject zal een consortium van maritieme bedrijven en organisaties een ontwerpstudie uitvoeren voor een intrinsiek veilig zeeschip aangedreven m.b.v. kernenergie.

 

Partners binnen dit project

 

Bekijk alle MIIP