MIIP001 Livinglab Coastline Rotterdam

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een fysiek livinglab “Coastline” in de Rotterdamse haven (RDM) voor een periode van tenminste 3 jaar. Het livinglab en zijn digitale “twin” zijn een concreet werkend voorbeeld van de beoogde “waterbarge” uit Xploration Coastline. Zowel fysiek aan boord van de “twin”, als ook digitaal op afstand, zijn alle partners actief betrokken bij het in de praktijk realiseren, onderzoeken en optimaliseren van de waterbarge, met als einddoel 1 miljoen liter schoon water per etmaal tegen een minimale ecologische footprint in 2030.

Voor een succesvolle ontwikkeling van de beoogde waterbarge is een duurzame brede maatschappelijke samenwerking van ondernemers, onderzoekers, onderwijzers en overheden nodig. De beoogde eindoplossing is “te groots” om door één organisatie zelfstandig te kunnen worden gerealiseerd. De duurzame betrokkenheid en activering van studenten in het brede spectrum van (V)MBO tot en met WO in multi-disciplinaire teams levert de noodzakelijke maatschappelijke impact op het gebied van sociale innovatie. Een langjarig livinglab faciliteert, praktijkleren, doorlopende leerlijnen en estafette-onderzoeken. Meer informatie is te vinden via onderstaande button.

 

Meer informatie

 

Probleem analyse

Op diverse plaatsen in de wereld ontstaat regelmatig een (on)planbare behoefte aan veel schoon water als gevolg van calamiteiten. De aanvoer van schoon water in de vorm van transport van water-containers is geen duurzame oplossing. De waterbarge levert vanuit zee of binnenwater 1 mio liter schoon water per etmaal. Gedurende het gehele jaar kan de barge structureel worden ingezet om duurzame landbouw te faciliteren en bijv. de verzilting van de bodem tegen te gaan. Zie ook: https://sdgs.un.org/partnerships/xploration-coastline-curacao

 

Belang van het project

In het livinglab worden alle maritieme sectoren en toeleveranciers actief betrokken bij het (door) ontwikkelen van hun eigen (deel)producten en/of de gehele integrale oplossing. De nauwe samenwerking tussen de sector, praktijk-onderzoek en onderwijs draagt positief bij aan het oplossen van de personele uitdagingen in de maritieme sector. Het LivingLab draagt bij aan de speerpunten Towards Zero Emissions, digital & autonomous shipping & safety & security.

 

Doelstellingen

Het project is geslaagd als we in een periode van maximaal 4 maanden, dus uiterlijk per 1-7-2023, een gezamenlijk opgestelde en gedragen haalbaarheidsstudie opleveren waarmee de primaire financiering voor een totaalbedrag van €450k voor een periode van 3 jaar livinglab Coastline in het Aquadock van de RDM gerealiseerd hebben.

 

Planning

Na de start van het traject in maart 2023 zal in een periode van 4 maanden het haalbaarheidsonderzoek worden afgerond. Het resultaat zal op of voor 1 juli 2023 worden gepubliceerd. Tussentijdse overleggen, de validaties en het opleverevenement worden direct bij de start gepland en gecommuniceerd.