MIIP006 Incentives for green shipping

Stimuleringsmaatregelen voor transitie naar een schonere scheepvaart

 

Probleemstelling

De internationale druk op het reduceren van emissies is groot. Er is het Parijs klimaatakkoord waarbij de aarde niet verder mag opwarmen. Hoewel de scheepvaart geen onderdeel is van dit klimaatakkoord, zijn er diverse algemene en specifieke stimuleringsmaatregelen om de transitie naar een schonere scheepvaart mogelijk te maken. Sommigen zijn specifiek gericht op de scheepvaart en ook bekend in de sector (bijv, Fuel levies, EEDI). Anderen zijn generiek van aard en gelden vaak voor meerdere sectoren (bijv. Carbon Credits, en/of REDII).

 

Wat is er eerder al gedaan

De Europese Scheepvaartmarkt heeft reeds een rapportage systeem genaamd de MRV (Monitoren Reporteren & Valideren). Echter vindt de Europese Unie dat een rapportage systeem geen afdoende middel is naar CO2 reductie zodoende wordt er gesproken over een CO2 taks, op basis van een energy trade systeem (ETS).

 

Behalve dit ETS system zijn er incentive programma’s zoals carbon credits waarbij een reductie van CO2 leidt tot CO2 recht wat te verhandelen is. De sector zelf worstelt met de vergroening, omdat in deze transitie periode nog niet alle maatregelen van kracht zijn. Bovendien worden voorlopers met extra investeringen niet beloond voor hun goede gedrag. Derhalve is dit plan relevant, het beoogd een overzicht te maken van maatregelen en mogelijkheden en deze gebruikmakend van de kennis van stakeholders in de maritieme sector op hun effectiviteit te beoordelen.

 

Waarom nu

De IMO heeft aangeven 50% CO2 reductie per 2050, en de Europese Unie onderzoekt de verschillende mogelijkheden om dit te realiseren. Aansluiting vinden bij en een toekomstvisie ontwikkelen over de diverse positieve en negatieve stimuleringsmaatregelen is uitermate relevant.

 

Een meer efficiënt schip heeft vaak wel een voordeel in charter rate, dus ook wanneer ze niet de brandstof betalen, is er wel degelijk een belang bij het reduceren van het brandstof verbruik. Echter is er geen incentive voor scheepseigenaren om hun brandstof te reduceren/ of CO2 footprint te verlagen doordat zij vaak niet de brandstof kosten betalen. Een systeem met Carbon Credits, fuel levies of green fuel incentives kan dit veranderen.

 

 

Bekijk andere MIIP