MIIP004 Bio Ethanol

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies als CO2, NOx, SOx en roet (PM) is groot. Toepassing van aardgas in de vorm van LNG (Liquefied Natural Gas) biedt goede perspectieven voor grotere zeeschepen, maar is niet haalbaar voor kleinere vaartuigen, voornamelijk vanwege het ruimtebeslag aan boord.

 

Methanol is een interessant alternatief. Het is een schone brandstof en hoewel de emissies van NOx iets hoger zijn dan bij LNG, kan het eenvoudiger opgeslagen worden en is de installatie kleiner en eenvoudiger dan bij LNG. Ook bio-ethanol is een goed alternatief. Het heeft een hogere energiedichtheid dan methanol en is minder gevaarlijk. Ook wordt wereldwijd al meer dan 100 miljoen ton bio-ethanol geproduceerd, terwijl de productie van bio-methanol nog maar net op gang komt. Weliswaar is bio-ethanol duurder dan methanol en concurreert het als brandstof met voedselproductie, maar voor (kleinere) schepen met hoge veiligheidseisen (passagiersschepen, overheidsvaartuigen, e.d.) en/of waarbij de businesscase minder zwaar weegt kan bio-ethanol een interessant alternatief vormen. Bovendien kan bio-ethanol in de transitie naar groene methanol een interessante tussenstap zijn, omdat het gemakkelijk kan worden gemengd met methanol.

 

Doelstellingen van het project

Het project heeft tot doel inzicht te verschaffen in de technische, logistieke en economische haalbaarheid van bio-ethanol als alternatieve brandstof voor kleinere vaartuigen. In het beoogde vervolgproject zal een consortium van maritieme bedrijven en organisaties een vaartuig ontwikkelen dat kan varen op bio-ethanol. Dit resulteert in een (demonstratie) toepassing aan boord van een bestaand of nieuw te bouwen vaartuig.

 

Partners in dit project

 

Bekijk alle MIIP

 

Lees nieuwsbericht over deze MIIP