MIIP012 SUSTBIOMASS

Inventarisatie duurzame biobased scheepsbrandstoffen

 

Dit MIIP project heeft het doel om inzichtelijk te maken welke bio-grondstoffen (naast de feedstock voor biodiesel) voor de eerste fase van de energie transitie (2025-2030) een rol kunnen spelen als biobrandstof. Hierbij worden de belangrijkste bronnen, zowel qua materiaal als locatie geïdentificeerd. De kennis ontwikkeld binnen dit project zal idealiter een vervolg krijgen in een samenwerking tussen (bio)brandstof leveranciers, reders en havens om deze mogelijkheden verder te door te ontwikkelen en uit te testen.

 

Bekijk alle MIIP