Trade

Samenwerken in de martieme sector

Binnen de Trade Council (TC) van NML staat sectorbrede samenwerking en kennisdeling op het gebied van trade centraal. De aandachtsgebieden binnen deze council zijn; handelsbevordering, internationale zichtbaarheid van de maritieme sector, industriepolitiek & vestigingsklimaat.

Hierbij is de verbinding met de Topsector Water & Maritiem uitermate belangrijk en levert de TC daarom een vertegenwoordiger voor het Kernteam Internationaal. Dit biedt de mogelijkheid om de maritieme sector goed te positioneren binnen de internationaliseringsstrategie van de overheid, bijvoorbeeld als het gaat om deelname aan strategische beurzen en handelsmissies. Ook werkt de TC nauw samen met RVO rondom een Nederlandse maritieme branding. Het hoofddoel van de TC is het vergroten van de zichtbaarheid van de maritieme sector en de marketing van haar innovatieve en duurzame oplossingen richting het buitenland.

Contactpersoon Erwin de Korte Beleidsmedewerker & Secretaris Trade, Innovation en Human Capital Council erwin@maritiemland.nl

Doelstellingen Trade Council

De Trade Council (TC) heeft mede als doel het bevorderen van gelijke concurrentievoorwaarden voor de maritieme cluster, het gezamenlijk bewerken van markten en maritieme branding en positionering. Daarnaast heeft de Trade Council een signaalfunctie bij knelpunten in internationale wet- en regelgeving.

 

Heeft u een suggestie of een idee welke past binnen de NML Trade council? Dan horen wij dat graag. U kunt middels onderstaande button contact met ons opnemen.

Ga naar de ideeënbox

Aandachtsgebieden

Handelsbevordering

Internationale zichtbaarheid maritieme sector

Industriepolitiek & vestigingsklimaat

Meer informatie / deelnemen

Aangesloten leden van NML kunnen zitting nemen in de Trade Council. Voor niet-leden bestaat de mogelijkheid tot deelname.

 

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Trade Council of wilt u meer informatie over de activiteiten? Neem dan contact op via erwin@maritiemland.nl of +31 (0)10 7470076.

Position paper over de beleidsnota Doen waar Nederland goed in is

Lees ook ons recent gepubliceerd position paper over de beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’ waarin het kabinet de inzet op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de komende jaren uiteenzet.

Lees de Position Paper