MIIP006 Mooring integrity framework

Het op afstand bewaken van de structural integrity van de ankerlijnen van een drijvende windturbine is een van de kritieke succesfactoren met betrekking tot het veilig en kosteneffectief exploiteren van een drijvende offshore wind park. Falen van ankerlijnen moet worden voorkomen.

 

Helaas is gebleken dat tot op de dag van vandaag, ondanks hoge veiligheidsmarges in de olie en gas industrie, nog steeds ankerlijnen van drijvende platformen breken. Het falen van een ankerlijn wordt doorgaans veroorzaakt door breuk hetwelk is ontstaan door corrosie en/of vermoeiing van de ankerlijnen. Vermoeiing heeft veelal zijn oorzaak in hogere belastingen dan zijn berekend tijdens het ontwerp. Het continu monitoren van de vermoeiingsbelastingen in de ankerlijnen is doorgaans een gangbare methode om te kunnen waarborgen dat breuk door vermoeiing wordt voorkomen. Deze belastingen in de ankerlijnen kunnen worden gemeten met onderwater sensoren gemonteerd op de kettingstoppers. Deze methode wordt tot op heden toegepast in de olie en gas industrie.

 

Een nadeel van deze methode is dat hij erg kostbaar is en gezien de schaalgrootte is het toepassen van deze methode niet haalbaar voor een wind turbine park op zee waar honderden afmeerlijnen zullen worden geïnstalleerd onder drijvende wind turbines. Het project zal bijdragen aan de ontwikkeling van een mooring integrity framework om de ankerlijnen van drijvende windturbines veilig en kosteneffectief te beheren. Dit framework zal in de toekomst aangeboden worden als een Software as a Service.

 

Doelstellingen van het project

Het MIIP project dient als een stepping stone voor een Joint Industry Project (JIP). De JIP beoogt het reduceren van de kans op falen van ankerlijnen van drijvende wind turbines door het creëren van meer inzicht en kennis van vermoeiingsbelastingen in de betreffende ankerlijnen met behulp van een innovatief en kosten effectief mooring integrity framework in de cloud. Dit platform zal worden ontwikkeld door het integreren van tools ontwikkeld in de afgelopen jaren voor de olie en gas industrie (bijv. aNySIM onboard, MONITAS). Terwijl bovengenoemde tools zichzelf al hebben bewezen voor drijvende constructies in de olie en gas industrie, zijn er diverse zaken die nog aandacht vragen voordat deze kunnen worden toegepast voor drijvende wind turbines, zoals effecten van wind belasting, synthetische ankerlijnen, relatief lichte constructies en complexe geometrieën zoals de pendule van TetraSpar.

 

In het MIIP project zullen de mogelijkheden en beperkingen van de bestaande tools worden bepaald met behulp van bestaande ware grootte metingen van een drijvende wind turbine. De resultaten zullen worden gebruikt voor een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een mooring integrity framework voor drijvende wind turbines en onderzoeksvragen voor de JIP.

 

Partners binnen dit project

 

Bekijk alle MIIP