MIIP004 ​​U battery for marine propulsion​

Samenvatting

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies is groot. Momenteel wordt vaak naar emissies van Tank To Wake (TTW) gekeken en worden “schone” brandstoffen voorgedragen gebaseerd op fossiele bronnen, maar de emissies van Well To Wake (WTW) zijn voor het klimaat doorslaggevend.  De energievraag van de scheepvaart is hoog en de beschikbaarheid van alternatieve biobrandstoffen is momenteel laag. Bovendien zijn alternatieve brandstoffen en de installatie aan boord aanzienlijk duurder en nemen ze aan boord veel meer ruimte in beslag, waardoor nuttige laadruimte verdwijnt. Een heel andere insteek is het gebruik van kernenergie als bron van schone energie met het oog op CO2 reductie. Hoewel het gebruik van kernenergie soms op grote weerstand stuit, is het een effectieve manier om CO2 (en andere scheepvaartemissies) drastisch te reduceren. In dit project wordt gekeken naar de toepassing van een in Nederland ontwikkelde modulaire kernenergie unit (10-20 MW) als basis voor de voorstuwing van zeeschepen, de zogenaamde U Battery.

 

Probleem analyse

​​De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies is groot. Momenteel wordt vaak naar emissies van Tank To Wake(TTW) gekeken en worden “schone” brandstoffen voorgedragen gebaseerd op fossiele bronnen, maar de emissies van Well To Wake (WTW) zijn voor het klimaat doorslaggevend.  De energievraag van de scheepvaart is hoog en de beschikbaarheid van alternatieve biobrandstoffen voor de zeevaart is momenteel laag. Daarentegen zijn er voldoende nucleaire grondstoffen beschikbaar om de scheepvaart van voldoende energie te voorzien. ​

 

Belang van het project

Fossiele brandstoffen dragen niet bij aan de CO2 reductie, terwijl dit juist een belangrijk punt voor de komende decennia vormt voor de internationale zeescheepvaart. Omdat alle opties verkend dienen te worden voor de reductie van CO2, mag een genuanceerde inventarisatie van kansen en bedreigingen van kernenergie voor de scheepvaart niet ontbreken, de U battery biedt een modulair en schaalbaar concept voor de scheepvaart. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er bovendien steun vanuit TU Delft. Ook vanuit andere industriële partners binnen en buiten MKC verband wordt dit onderzoek gesteund, o.a. Allseas, Boskalis en C-Job.​

 

Doelstellingen

Beschrijf de projectdoelstellingen. Maak hiervoor gebruik van SMART-doelstellingen en geef in het bijzonder ook aan wanneer het project geslaagd is (max. 300 worden).
​​Het project heeft tot doel inzicht te verschaffen in de technische en economische haalbaarheid van kernenergie voor grote, energie- intensieve zeeschepen. In het beoogde vervolgproject zal een consortium van maritieme bedrijven en organisaties een ontwerpstudie uitvoeren voor een intrinsiek veilig zeeschip aangedreven door middel van de U Battery.  ​

 

Planning