MIIP013 Maintenance and manning for new energy systems

In dit project wordt de onderhoudsbehoefte van solid state energiesystemen, zoals accu’s en brandstofcellen, aan boord van schepen in kaart gebracht.

 

De toenemende vraag naar emissieloos transport zorgt voor een toenemende interesse in het toepassen van elektrochemische energiesystemen in de scheepvaart, zoals accu’s en brandstofcellen. Deze systemen zetten chemische energie direct om in elektriciteit voor voorstuwing en hulpsystemen. Deze omzetting is schoon, efficiënt en stil, omdat bewegende onderdelen alleen in de hulpsystemen aanwezig zijn. Er wordt daarom ook wel over solid state systemen gesproken.

 

Het zijn voornamelijk de bewegende onderdelen in de huidige scheepsmotoren die onderhevig zijn aan wrijving, slijtage en vermoeiing. Om schade en uitval te voorkomen verzorgen scheepswerktuigkundigen periodieke inspecties en onderhoud, bijvoorbeeld met betrekking tot smeermiddelen, filters, aandrijfriemen en bouten. Solid state energiesystemen degraderen tijdens het gebruik, maar zijn door het ontbreken van bewegende delen relatief onderhoudsarm. Onderhoud en inspectie van deze systemen is naar verwachting in toenemende mate specialistisch en kan bijvoorbeeld liggend aan de kade plaatsvinden. Daardoor is er mogelijk minder gespecialiseerd personeel nodig aan boord, wat een significante kostenbesparing op kan leveren.

 

De laatste jaren is ervaring opgedaan met het gebruik van accu’s voor de voorstuwing van schepen, onder andere in veerboten en binnenvaart. Daarnaast worden er in een aantal projecten vaartuigen met brandstofcellen ontwikkeld, waarvan de eersten naar verwachting komend jaar in gebruik genomen worden. Solid state energie systemen zullen naar verwachting steeds vaker toegepast worden door de toenemende vraag naar emissieloos transport over water. Om dat mogelijk te maken moet er ook voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn die met deze systemen kan werken.

 

De onderhoudsbehoefte van nieuwe, solid state energiesystemen is echter momenteel veelal onbekend. Daarnaast is onduidelijk wat dit betekent voor het aantal benodigde scheepwerktuigkundigen en de noodzakelijke opleiding.
Het doel van het project is om de onderhoudsbehoefte van solid state energiesystemen, zoals accu’s en brandstofcellen, aan boord van schepen in kaart te brengen. Daarbij wordt gekeken naar de omzetter zelf maar nadrukkelijk ook naar de benodigde hulpsystemen, zoals lucht en brandstoftoevoer, koeling en elektrische componenten. Voorbeelden zijn het uitwisselen van stacks, kalibreren van sensoren, het vervangen van filters en het aanvullen van koelmiddel. Daarnaast wordt bepaald wat dit betekent voor de benodigde scheepswerktuigkundigen en hun opleiding.

 

Bekijk alle MIIP