MIIP016 RODEO, Raamwerk voor toepassing Operationele Data in Engineering en Ontwerp

MIIP RODEO: Raamwerk voor toepassing Operationele Data in Engineering en Ontwerp

 

Er staat grote druk op de Nederlandse reders en andere gebruikers van schepen en op de maritieme maakindustrie om de efficiency van operaties en van productieprocessen te verhogen. De maakindustrie wil zich blijven onderscheiden zich in het leveren van complexe schepen en systemen van goede kwaliteit, met minimale faalkosten en binnen gestelde levertijden. Voor gebruikers is verhoging van de inzetbaarheid en efficiency van groot belang om concurrerend te blijven op een zeer competitieve wereldmarkt.

 

Een belangrijk middel voor verhoging van efficiency (en dus duurzaamheid) is het gebruik van het grote bereik aan data over het schip en de productie daarvan die in alle fasen van de levenscyclus beschikbaar komt. Operationele data over bij voorbeeld de elektrische vermogensvraag van scheepsinstallaties is zeer waardevol voor scheepswerven en bedrijven die systeemintegratie verzorgen om meer doelmatige powermanagement systemen te ontwerpen.

 

Binnen de grenzen van bedrijven en organisaties wordt data al wel gebruikt om processen te verbeteren, maar data delen met externe partijen gebeurt vaak nog slechts als het directe belang van de leverancier van de data evident is. Kansen om gebruik te maken van de grote rijkdom en variatie aan data en die om te zetten in bruikbare informatie worden nog te weinig benut. Juist door snelle ontwikkelingen op dit onderwerp in concurrerende buitenlandse clusters op het onderwerp “data driven design & production” is het nu van belang samen te werken aan uitwisseling van data op een manier die alle betrokken partijen verder helpt.

 

Er ontbreekt een raamwerk voor delen van data in de keten en over de grenzen van de diverse stappen in de levenscyclus van het schip. Juist door data te delen over die grenzen kan voor alle partijen winst behaald worden. Elke partij zal de data op een eigen manier omzetten in informatie en zal gebruiken.

 

Met deze MIIP studie willen we bedrijven en onderzoeksorganisaties een raamwerk en handvatten bieden voor het gebruik van data in achtereenvolgende fasen van de levensduur teneinde voor alle betrokken partijen voordeel te behalen. De focus zal hierbij liggen op het delen en gebruik van data tussen ketenpartners die vanuit het operationele gebruik (inclusief gerichte metingen en demonstraties) informatie oplevert voor ontwerp, engineering en operationele advisering.

 

Bekijk andere MIIP