MIIP002 Foiling Flight Control System (FFCS)

Het Foiling Flight Control System (FFCS) project, uitgevoerd door Flying Fish en gefinancierd door de MIIP 2024, onderzoekt de haalbaarheid van een generiek, zeewaardig regelsysteem voor draagvleugels. Dit innovatieve systeem beoogt commerciële en efficiënte foiling mogelijk te maken, wat leidt tot significante energiebesparingen en emissiereducties voor diverse scheepstypen.

 

Probleemstelling:

Hoge ontwikkelingskosten en technische complexiteit belemmeren de brede implementatie van draagvleugeltechnologie. Dit project richt zich op het verminderen van deze barrières door een generiek regelsysteem te ontwikkelen dat toepasbaar is op verschillende scheepstypen, waardoor de toegankelijkheid en economische haalbaarheid van draagvleugels verbeteren.

 

De doelstellingen zijn:

  1. Aantonen van de generieke toepasbaarheid van het FFCS op diverse scheepstypen.
  2. Evaluatie van de kosteneffectiviteit van de hardware-componenten.
  3. Analyseren van software-uitdagingen en processing power behoeften.
  4. Leggen van een basis voor een vervolgproject op basis van de haalbaarheidsstudie.

 

Het project is geslaagd wanneer:

Het project wordt als geslaagd beschouwd als het haalbaarheidsonderzoek aantoont dat het FFCS technisch uitvoerbaar en economisch haalbaar is, met positieve ontvangst en overtuiging van potentiële klanten over de toepasbaarheid. Een duidelijke basis voor een vervolgproject, gesteund door de bevindingen, markeert ook de succesvolle afronding.