Stichting Nederland Maritiem Land (NML)

Stichting Nederland Maritiem Land (NML) is dé netwerkorganisatie van de maritieme sector en is in 1997 uit de markt ontstaan, in het verlengde van het toen nieuwe Nederlandse scheepvaartbeleid.

 

Met een totale toegevoegde waarde van 72,4 miljard euro en 575.490 werkzame personen is de maritieme sector, inclusief het haven industrieel complex, van groot economisch belang. Wij vormen een belangrijke schakel in de mondiale handelspolitiek, niet in de laatste plaats door de strategische positie van onze havens als toegangspoort naar Europa. 90% van onze import bereikt Nederland via de zee. Ook twee derde van de export vindt plaats via het water door short sea shipping en binnenvaart. Deze export draagt voor meer dan 30% bij aan ons BBP.

 

Ook zijn schepen fundamenteel voor de infrastructuur voor transport, hernieuwbare energie, kustbescherming en maritieme veiligheid en daarmee onmisbaar voor onze strategische autonomie en die van Europa.

 

Een sterke maritieme sector is daarom essentieel voor onze welvaart, veiligheid en duurzaamheidsambities. Hiervoor is samenwerking op branche overstijgende strategische onderwerpen, zoals de energietransitie, cruciaal, want een verenigde maritieme sector heeft veel meer slagkracht bij politieke besluitvormers.

 

Missie & Visie

Daarom heeft NML als doel de Nederlandse maritieme sector te verbinden en te ondersteunen zodat de onmisbare rol van de sector voor het hele land wordt erkend en de sector nationaal en internationaal kan groeien. Tegelijkertijd willen we de wereld inspireren met onze oplossingen voor een duurzame blauwe economie waarin de mens, de aarde en winstgevendheid hand in hand gaan.

Organisatiestructuur

 

NML Jaaroverzichten

 

Maritieme Monitoren