Maritieme Innovatie Impuls Projecten

MIIP

De Innovatie Council van Nederland Maritiem Land (NML) organiseert elk jaar de zogenoemde Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. De projecten zijn bedoeld om maritieme innovaties een financiële impuls te geven. Bijvoorbeeld om een eerste  (haalbaarheid) onderzoek te doen of de eerste stappen richting productontwikkeling mogelijk te maken.

Projecten moeten aansluiten bij één van de vier thema’s uit het Maritiem Innovatiecontract; Winnen op zee, Schone schepen, Slim en veilig varen of Effectieve infrastructuur. De projecten worden beoordeeld naar de beoogde bijdrage aan realisatie van die doelstellingen. Maar er moet ook rekening gehouden worden met het toekomstperspectief, mogelijk vervolgtraject gecombineerd met de kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband. De MIIP regeling is toegankelijk voor alle betrokken partijen in de maritieme cluster. Ongeacht of ze zijn aangesloten bij de NML Innovatie Council.

Ingediende projecten kunnen maximaal 50% van de projectkosten aan subsidie krijgen met een maximum van € 30.000,-. Het beschikbare bedrag is € 250.000,- en wordt onder de gekozen projecten verdeeld. bij de beoordeling geldt dat elke organisatie een stem heeft en op basis van de hierboven genoemde innovatiethema’s kunnen per stemgerechtigde organisatie 15 punten verdeeld worden over alle ingediende projecten, met een maximum van 5 punten per enkel projectvoorstel. Bij de ranking worden de punten bij elkaar opgeteld en worden de projecten met de meeste punten geselecteerd voor subsidiering, tot het volledige budget verbruikt is.

Download voorwaarden MIIP

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Nipius, projectmanager MIIP. 

Overzicht MIIP 2022

overzicht miip 2021

overzicht miip 2020

Laatste nieuws

Grondstoffen en energie zijn bepalend voor vestigingsklimaat

28.06.2022
Bekijk al het nieuws