Maritiem Innovatiecontract 2016-2017

LogoTopsectorWater_logo_DEF_01 - Version 2 - versie 5

 

 

 

De Nederlandse maritieme sector behoort tot de wereldtop. Met zo’n 17.200 bedrijven en meer dan 271.500 mensen realiseert zij een totale toegevoegde waarde van € 23,3 miljard. Dit heeft zij bereikt door innovatief te zijn: de private R&D investeringen zijn met 3,9% bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. In haar ‘Maritieme strategie 2015-2025’ erkent de rijksoverheid de rol van de maritieme sector voor Nederland en stelt de volgende ambitie; ”Een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland door integrale samenwerking tussen rijksoverheid en maritieme cluster op basis van een gezamelijke maritieme strategie”. Hierdoor gestimuleerd, kiest de Maritieme cluster binnen de Topsector Water ervoor om ook de komende periode economische en maatschappelijke uitdagingen te combineren onder de titel: ‘Nederland: de Maritieme Wereldtop (Veilig, duurzaam en welvarend)’. We willen bijdragen aan scheepvaartveiligheid, schoon vervoer over het water en verantwoord gebruik van de zee. Als motto kiezen we daarbij het citaat van Oud-Premier Piet de Jong in ‘Langs de kust’ (van Vrij Nederland Journalist Thijs Broer);

”Voor sommigen is de kust het einde van het land, voor anderen het begin van de wereld”

maritiem innovatie contract

Er wordt concreet samengewerkt rond de volgende Innovatiethema’s:

Hiermee dragen we bij aan de ‘Blue Growth’ en ‘Blue Economy’ ambities van de Europese Unie.

LET OP! Het volledige innovatie contract heeft een grootte van 23MB.

Download innovatiecontract 2016-2017

Download samenvatting

bekijk oude innovatiecontract (2010)