Het elimineren van schadelijke uitstoot is belangrijk. Het verzacht de effecten van de wereldwijde klimaatverandering, verbetert de volksgezondheid, en houdt de biodiversiteit in stand. Daarnaast komt het stimuleren van innovaties rondom emissieloze technologieën ook de economie ten goede, want de vraag naar emissieloze schepen zal toenemen.

 

De mondiale scheepvaart is verantwoordelijk voor 3% van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Tegelijkertijd worden 90% van alle goederen over zee vervoerd. Volgens de OESO zullen de maritieme handelsvolumes, naarmate de vraag naar wereldwijde vracht toeneemt, tot 2050 verdrievoudigen, en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen.

 

Daarom moeten we de uitstoot in de scheepvaart dringend terugbrengen. Hiertoe stimuleert TKI Maritiem onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe brandstoffen en voortstuwingssystemen. Denk bijvoorbeeld aan varen op waterstof, ammonia of methanol. Ook carbon capture en draagvleugeltechnologie kunnen oplossingen bieden en vragen om doorontwikkeling.

 

Bekijk hieronder een filmpje over de eerste Waterstof Watertaxi die vaart in Rotterdam.