TKI Maritiem

Cluster

De Maritieme cluster is breed en omvat scheepsbouwindustrie, offshore, zeevaart, zeehavens, (zee‐) visserij, Koninklijke Marine, binnenvaart, jachtbouw, watersport, maritieme toeleveranciers, de waterbouwers, kennisinstellingen en opleidingsinstituten. Deze sector heeft zich verenigd in Stichting Nederland Maritiem Land (NML).

 

Relatie topsectorenbeleid en de organisatie van Maritieme sector

De Maritieme cluster is binnen het Topsectorenbeleid onderdeel van de Topsector Water en Maritiem, naast de TKI Deltatechnologie en de TKI Watertechnologie. De maritieme cluster is zelf georganiseerd binnen de koepelorganisatie ‘Nederland Maritiem Land’ (NML). NML heeft drie councils: Human CapitalInnovation en Trade.

 

Meer inhoudelijke onderwerpen worden besproken in de NML Innovation Council en het Maritiem Kennis Centrum (MKC):

  • De NML Innovation council richt zich op samenwerking op het vlak van maritieme innovaties en oplossingen. De Innovation Council is in feite een uitbreiding van het TKI Maritiem bestuur (de leden zijn te vinden in Bijlage B van het innovatiecontract).
  • Het Maritiem Kennis Centrum (MKC) richt zich op de benodigde (fundamentele) kennis die nodig is om deze innovaties en oplossingen te ontwikkelen. Naast de kennisinstellingen TNO, MARIN, TU Delft en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) zijn de volgende bedrijven betrokken bij het MKC: Damen, IHC Merwede, RH Marine Group, Allseas, Heerema Marine Contractors en Wärtsilä Nederland.

 

De Maritieme cluster kiest er bewust voor om binnen het Maritiem Innovatiecontract samen te werken op basis van concrete samenwerkingsprojecten. Het TKI Maritiem is niet een centraal geleide organisatie, maar een totaal van concrete projecten waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken binnen een gezamenlijke agenda. Deze projecten kunnen een zeer verschillende aanpak en een grote variatie aan deelnemers hebben, maar passen allemaal binnen de doelstelling en agenda van de TKI. Dit doet de TKI Maritiem op basis van de overtuiging dat echte samenwerking alleen ontstaat wanneer er op projectniveau wordt gewerkt aan gezamenlijke problemen en innovaties, met daadwerkelijk commitment (in kind of cash) van de deelnemers.

 

Het TKI Maritiem richt zich op alle vormen van onderzoek, van fundamenteel tot toegepast. Meer informatie over fundamenteel onderzoek en deelname aan maritieme calls van NWO/STW kan verkregen worden via het Maritiem Kennis Centrum. Toegepast onderzoek gebeurt in Joint Industry Projecten (JIP’s) en via bijvoorbeeld de MIT-regeling. Meer informatie hierover vind u op de TKI website.

 

Bezoek website TKI Maritiem

Contactpersoon Marnix Krikke Secretaris TKI Maritiem krikke@maritimetechnology.nl