Innovation 25-07-2022
Energietransitie, Digitalisering

Rotterdam zoekt ‘schuifruimte’ met stikstof voor CO2-project Porthos

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) voert intensief overleg met de regering over een ‘Plan B en C’ om het CO2-project Porthos overeind te houden, mocht de Raad van State de aanleg verhinderen.

 

Die doet waarschijnlijk in oktober in een beroepsprocedure uitspraak over de rechtsgeldigheid van de zogenoemde bouwvrijstelling. Die heeft betrekking op de stikstofuitstoot tijdens de bouw van het systeem van afvang en opslag van miljoenen tonnen CO2 uit het havengebied in een uitgewerkt gasveld onder de Noordzee. HbR werkt samen met Gasunie en EBN al jaren aan het miljardenproject, dat rond 2025 operationeel moet zijn.

 

Bouwvrijstelling

CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam zei tijdens de toelichting op de halfjaarcijfers dat vrijwel wekelijks met de regering wordt overlegd wat er moet gebeuren als de Raad de bouwvrijstelling van tafel veegt. Inhoudelijk wilde hij niet veel kwijt over die alternatieve scenario’s, behalve dat er via een ‘gebiedsgerichte aanpak wordt gezocht naar schuifruimte’. Daarbij zouden bestaande stikstofrechten van andere projecten voor Porthos moeten worden ingezet.

 

Castelein erkende wel dat een eventuele afwijzing van de stikstofvrijstelling voor vertraging kan zorgen. Het gaat daarbij om de stikstofuitstoot van schepen en bepaalde vrachtwagens die worden ingezet voor de aanleg van de CO2-pijpleiding vanaf de Maasvlakte naar een offshore platform in de Noordzee. Volgens hem is het technisch niet mogelijk om die helemaal te voorkomen.

 

Uitstel

Navrant is dat uitstel van het Porthos-project ertoe kan leiden dat Nederland de klimaatdoelstelling van een halvering van zijn CO2-uitstoot in 2030 niet gaat halen. Via Porthos moet jaarlijks 2,5 miljoen ton afgevangen CO2 in de zeebodem worden opgeslagen. Daarmee zou het systeem een forse bijdrage leveren aan de totale Nederlandse CO2-reductie.

 

Het project is daarmee exemplarisch voor de problemen waarmee de Rotterdamse haven werd geconfronteerd, toen diezelfde Raad van State de inmiddels beruchte PAS-regeling naar de prullenbak verwees. Het Havenbedrijf wijst erop dat er ruim drie jaar na dato nog steeds onzekerheid is rondom de stikstof-regelgeving, waaronder de bouwvrijstelling.

 

In totaal staan daardoor ongeveer 35 projecten op de tocht met een gezamenlijke investeringswaarde van bijna acht miljard euro. Volgens het Havenbedrijf kunnen die projecten samen een reductie van ruim tien miljoen ton CO2-uitstoot per jaar opleveren.

 

Bron: Nieuwsblad Transport