Innovation 21-03-2024
Blue economy, Digitalisering, Energietransitie

Bekijk welke Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) er zijn gekozen voor 2024

In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), organiseert de Innovation Council (IC) van NML jaarlijks de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP).

Het doel van de subsidie Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) is om het maritieme bedrijfsleven te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis of producten. De projecten zijn bedoeld om maritieme innovaties een financiële impuls te geven. Bijvoorbeeld om een eerste (haalbaarheids-)onderzoek te doen of om de eerste stappen richting productontwikkeling mogelijk te maken. Projecten moeten aansluiten bij één van de vier thema’s uit het Kennis en Innovatie Convenant (KIC). Deze thema’s zijn: Towards Zero Emissions, Digital and Autonomous Shipping, Safety and Security en Blue Growth. De projecten worden beoordeeld naar de beoogde bijdrage aan realisatie van die doelstellingen. Ook moet er rekening worden gehouden met het toekomstperspectief, het mogelijke vervolgtraject gecombineerd met de kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband.

 

De MIIP-regeling wordt jaarlijks georganiseerd door de IC van NML in samenwerking met EZK. De MIIP-regeling is toegankelijk voor alle betrokken partijen in het maritieme cluster, ongeacht of ze zijn aangesloten bij de IC van NML.

 

Gekozen projecten 2024:

 

Meer informatie over MIIP’s uit voorgaande jaren

 

Mocht u meer informatie willen hebben over het indienen van een MIIP? Lees dan het bericht terug waarin de uitvraag is gedaan voor het indienen van een MIIP projectvoorstel voor 2024. Onderaan dit bericht vindt u documentatie over het indienen van een MIIP.

 

Lees het bericht terug waarin de uitvraag is gedaan voor het indienen van een MIIP projectvoorstel voor 2024

Contactpersoon Verena Ohms Bestuurssecretaris NML verena@maritiemland.nl