Jaarlijkse Maritime Week

Ieder jaar organiseert Nederland Maritiem Land (NML) de Maritime Week. In deze week worden alle facetten van de maritieme sector in de schijnwerpers gezet. De Maritime Week staat in het teken van kennisdeling én ervaren welke opleidings- en carrièremogelijkheden de sector te bieden heeft. De datum voor de Maritime Week 2022 is nog niet bekend.

 

Ieder jaar organiseert de sector een breed scala aan activiteiten voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren, maritieme bedrijven, overheid, politiek en het grote publiek. Het belangrijkste doel is om de maritieme sector zo veel mogelijk in de kijker te spelen en zo haar rol en impact op economie en werkgelegenheid zichtbaar te maken.

We laten in de Maritime Week zien hoe interessant de sector is en welke carrièreperspectieven de sector te bieden heeft. Door het organiseren van diverse activiteiten en evenementen door de verschillende deelsectoren, laten we de volledige breedte van de sector zien. De activiteiten en evenementen worden georganiseerd onder een van de NML beleidsthema’s: Innovation, Human Capital en Trade.

Ook in 2022 roept NML de sector op om mee te helpen de maritieme sector in de kijker te spelen en hopen we net zoals vorig jaar op een bomvolle on-en offline Maritime Week. Omdat Corona veel onzekerheid met zich mee brengt spelen wij in op zo veel mogelijk online webinars, bijeenkomsten, events en kennisdeling.

Het NML bureau voert de centrale coördinatie en algemene PR richting de media uit. Tevens biedt NML ondersteuning bij het promoten van uw activiteiten via de communicatie kanalen van NML en middels het netwerk van NML. Ook u kunt mee helpen om de maritieme sector in de spotlight te zetten. Gebruik bij uw evenement de #maritimeweek en meldt uw evenement aan.

Uw event aanmelden voor de #maritimeweek ? Dat kan door een mail te sturen naar vincent@maritiemland.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen op; 010-7470076.