SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping, brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren​ en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken.

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Dat gebeurt nu erg versnipperd. ​Door op nationale schaal samen te werken kunnen regionale initiatieven verbonden worden, en een groter bereik genereren. Ook is het makkelijker om internationaal verbindingen te leggen. SMASH! brengt op grote schaal marktpartijen, overheden en kennisinstellingen samen om dat te doen.

 

Hoe we dat doen? We werken aan onze ambitie door:

  • Het verenigen van de sector door te fungeren als centraal aanspreekpunt​
  • Het opstellen van een gezamenlijke roadmap en kennisagenda​
  • Het opzetten van gezamenlijke projecten​
  • Het zijn van een overlegtafel, over bijvoorbeeld wet- en regelgeving​
  • Smart shipping op de kaart zetten in Nederland.

 

Wat is smart shipping precies?

Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Smart shipping gaat verder dan het slimme schip: ook aan​ de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk​ te kunnen laten doen.

 

Smart shipping is een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de scheepvaartsector en Nederland verbetert. Het draagt bij aan een duurzamere scheepvaart en ook wordt de scheepvaart veiliger door digitale systemen die het menselijk handelen ondersteunen.

 

Wilt u meer informatie over SMASH! of de invulling van de roadmap? Bezoek dan de website van het Nederlands Forum voor Smart Shipping (SMASH!).