Sociale innovatie

Wij verstaan onder sociale innovatie nieuwe manieren van managen, organiseren en inrichten van werk. Het doet recht aan de vele verschillende behoeften van hedendaagse werknemers en leidt hierdoor tot betere prestaties en blijvende successen in onze snel veranderende wereld.

Volberda et al., 2011

''Onderzoek heeft aangetoond dat sociaal innovatieve bedrijven een hogere productiviteit hebben, meer tevreden medewerkers, beter nieuwe klanten kunnen winnen en een duidelijk hogere omzet en winstgroei realiseren.''

Toch is het niet zo makkelijk om de maritieme sector die vaak gekenmerkt wordt door traditionele structuren, hiërarchieën, en ouderwetse verhoudingen tot een sociaal innovatieve sector te transformeren. Het is moeilijk voorstelbaar hoe het werk van bijvoorbeeld zeevarenden zodanig kan worden ingericht dat het aan de behoeften voldoet om minder lang van huis te zijn. Parttime of flexibel werken is makkelijk te realiseren bij kantoorbanen, maar op een schip is dat een ander verhaal.

 

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijker dan ooit, want nieuwe werkgelegenheid wordt vooral door vrouwen en minderheden ingevuld. Tegelijkertijd werken in de maritieme sector overwegend witte mannen. Dat maakt het voor andere groepen werknemers minder aantrekkelijk om toe te treden tot de sector.

 

Er moet daarom een onderzoek komen naar de mogelijkheden voor sociale innovatie binnen de maritieme sector. De hieruit voortvloeiende resultaten moeten breed gedeeld worden, zodat bedrijven, groot en klein, hiervan kunnen leren. Op die manier luiden we een nieuw tijdperk in voor de sector.