Trade 12-03-2024
Digitalisering, Energietransitie

Neem deel aan een handelsmissie

De Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert komend jaar weer verschillende handelsmissies. Deze missies zijn erg interessant voor maritieme professionals. Kijk op de site van de RVO voor meer informatie en aanmelden zodat je van een plek verzekerd bent.

 

Er zijn verschillende maritiem gerelateerde handelsmissies. Denk hierbij aan havenontwikkeling en het verduurzamen van havens, verduurzaming binnen de gehele maritieme sector, offshore energie oplossingen, cybersecurity en nog veel meer kansen in de maritieme en watersector. Houd de website van de RVO in de gaten voor meer handelsmissies naar het buitenland.

 

Havens

Bent u actief in de duurzame havenontwikkeling en het verduurzamen van de maritieme sector, dan kunt u deelnemen aan missies naar Italië en Brazilië. In beide landen is de maritieme sector van cruciaal belang en streven ze naar verduurzaming. Italië is erg sterk in havens, logistiek en innovatie en investeert momenteel veel in innovatieve en duurzame haveninfrastructuur als onderdeel van hun Nationale Herstel- en Veerkrachtplan. In Brazilië is de haven erg belangrijk voor de economie en moeten zij verduurzamen en verbeteren. Hier liggen dus veel kansen voor onder andere innovatieve en duurzame havenontwikkeling.

Italië      Brazilië

 

 

Off shore wind

Bent u actief en/of geïnteresseerd in de offshore windenergie, zonne-energie en andere offshore energie mogelijkheden, dan kunt u naar Letland, China, de Verenigde Staten en Frankrijk. In de landen zijn veel mogelijkheden voor offshore energie. De offshore energie wordt steeds essentiëler voor de energietransitie. In Frankrijk vindt de Floating Offshore Wind Turbines (FOWT) plaats, ’s werelds grootste evenement is op het gebied van drijvende windturbines.

Letland      China    Verenigde Staten      Frankrijk

 

 

Cybersecurity

Cybersecurity is steeds belangrijker in de maritieme sector vanwege toenemend gebruik van digitale systemen voor navigatie, communicatie en logistiek. Door dit gebruik worden de risico’s op datalekken, ransomware-aanvallen en sabotage groter. Om deze risico’s zo laag mogelijk te houden is het van belang om te investeren in cybersecurity maatregelen. In San Francisco (VS) wordt er daarom een handelsmissie hiervoor georganiseerd.

Verenigde Staten

 

 

Kansen in de watersector

Bent u actief in de watersector? Klimaatverandering, vervuiling, weglekken van water, assetmanagement en verouderde waterinfrastructuur; dit zijn actuele onderwerpen in de Britse watersector. Het Verenigd Koninkrijk (VK) zoekt naar innovatieve oplossingen. Daarom reizen we naar de Innovation and Smart Water Conference voor wie verschil wil maken met innovatieve oplossingen.

Verenigd Koninkrijk