Verkennende handelsmissie offshore energie naar China (RVO)

China
Bent u actief in de offshore-windenergiesector, offshore zonne-energie en/of andere oplossingen voor offshore-energie? Wilt u meer weten over de kansen en mogelijkheden in het land met de grootste offshore windcapaciteit ter wereld? Neem dan deel aan de offshore-energiemissie naar China!

 

Vraag naar meer hoogwaardige en innovatie technologie

Chinese ontwikkelaars investeren meer en meer in hoogwaardige en innovatieve technologie. Sinds eind 2021 zijn er geen nationale subsidies meer verstrekt voor de bouw van offshore windmolenparken. Zonder nationale subsidies vinden ontwikkelaars en investeerders het moeilijk om een rendabele businesscase te maken. Met name op basis van de huidige schattingen voor investeringsuitgaven en operationele uitgaven (CAPEX en OPEX).

 

Doordat subsidies wegvallen, is het belangrijk om projecten efficiënter te ontwikkelen. Dit vergroot de vraag naar innovatieve technologieën en oplossingen. Ontwikkelaars en onderzoeksinstituten kijken naar verschillende aspecten. Ze kijken bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van energie-eilanden, de productie van waterstof met offshore-windenergie en de ontwikkeling van demo-projecten voor offshorezonne-energie. Dit geeft de mogelijkheid om geïntegreerde offshore-energieontwikkelingen te testen.

 

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De belangrijkste kansen in de offshore-energiesector in China zijn:

 

 • Verhoging van de efficiëntie en verlaging van de installatiekosten van offshore-windmolenparken.
 • Kostenverlaging in beheer en onderhoud.
 • Alternatieve funderingstechnieken, zoals zuigpaalfunderingen, op zwaartekracht gebaseerde funderingen, en drijvende oplossingen.
 • Innovatieve oplossingen en ontwerpen voor OEM windturbinefabrikanten in China.
 • Demo-projecten met floating solar.
 • De windsector in China heeft circulariteit als aandachtspunt. De komende jaren ontmantelt China duizenden verouderde windmolenparken.
 • De schaal van de Chinese markt is geschikt om offshore-windtoepassingen te innoveren. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van ecologie en een aquakwekerij.
 • Samenwerking op het gebied van opleidingen en trainingen.

 

Voor wie?

Deze missie is voor Nederlandse bedrijven, brancheverenigingen en kennisinstellingen uit de offshore-energiesector. De missie is ook interessant voor wie nieuwsgierig is naar de Chinese markt en de recente ontwikkelingen daar.

 

Waarom deelnemen?

China investeert fors in de energietransitie. De Chinese overheid wil de komende decennia projecten op zee verder ontwikkelen. Zo streven de lokale overheden in Jiangsu en Guangdong ernaar om tegen 2030 meer dan 30 GW aan projecten te realiseren. Bovendien ontwikkelen de noordelijke provincies Shandong en Liaoning ook plannen voor de inzet van offshore-wind.

 

 • Inzicht krijgen in de nieuwe mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven op de Chinese offshore-windmarkt.
 • Inzicht krijgen in de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven met floating wind en floating solar.
 • Uw netwerk uitbreiden met relevante partijen om zaken mee te doen.
 • Ontdekken van de mogelijkheden om bij te dragen aan, en te profiteren van de ontwikkelingen in deze snelgroeiende industrie in China.

 

Programma

Tijdens de missie bezoeken we de belangrijkste locaties voor de ontwikkeling van offshore-energie in China. Dat zijn onder andere Beijing, Shanghai, de regio Jiangsu en Guangdong. Op basis van de profielen van de deelnemende bedrijven stellen we het definitieve programma op.

 

Het programma bestaat uit 5 dagen en bevat bedrijfsbezoeken, seminars en matchmakingsessies. U krijgt zo een gedegen kijk op de ontwikkelingen in de Chinese markt. De focus ligt op kansen en uitdagingen in de sector, zowel in China als in Nederland. Ook is er ruimte voor business-to-business (b2b) matchmaking.

 

Meer informatie en aanmelden