Innovation 29-04-2021
Digitalisation, Energy Transition MIIP004

MIIP004 Inventarisatie digital twins en data science voor maritieme emissiereductie

Inventarisatie digital twins en data science voor maritieme emissiereductie.

 

Digital twins zijn virtuele replica’s van fysieke apparaten die datawetenschappers en IT-experts kunnen gebruiken om simulaties uit te voeren voordat daadwerkelijke apparaten worden gebouwd en geïmplementeerd. Het zijn digitale replica’s van bijv. auto’s en schepen en processen om de virtuele en fysieke wereld te overbruggen.

 

In de fysieke wereld is veel publieke data beschikbaar die ingezet kan worden om de omgevingscondities voor de digitale replica’s te modelleren. In de scheepvaart wordt dit vooralsnog beperkt toegepast
Emissiereductie in de scheepvaart vereist een aanzienlijke inspanning om economische en technologische barrières te slechten.

 

Gezamenlijk onderzoek van kennis-organisaties en bedrijven in de maritieme keten is daarvoor essentieel. Het draagt bij aan de strategische positionering van de maritieme industrie op een maatschappelijk zeer relevant thema.

 

Meer informatie over groene scheepvaart

 

Bekijk alle MIIP