Sector houdt vast aan streven naar emissieloze scheepvaart ondanks teleurstellende uitkomst groeifondsaanvraag

Rotterdam

15.04.2022

Alle sectoren

Gistermiddag, op 14 april, heeft de maritieme sector het teleurstellende nieuws ontvangen dat de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds negatief heeft geadviseerd over toekenning van gelden voor het Maritiem Masterplan.

 

“De commissie is er in essentie zeer over te spreken dat de sector en de twaalf clusters de handen in één hebben geslagen bij dit voorstel. De toename van de samenwerking binnen de maritieme sector op nationaal niveau over het afgelopen decennium is een positieve ontwikkeling. Daarbij ziet de commissie ook dat met de RDM-regeling van vorig jaar een goede basis is gelegd voor R&D-ontwikkelingen op het gebied van duurzame innovaties, één van de fundamenten van dit voorstel. Om deze op een efficiënte manier te kunnen gaan inzetten en opschalen adviseert de commissie het Masterplan over een andere boeg te gooien. Hierbij is het nodig om te vertrekken vanuit een analyse van kansrijke waardeketens, de rol van clusters, nieuwe verdienmodellen en partnerschappen en niet louter vanuit het verduurzamen.”

De sector gelooft nog steeds in de enorme kansen die uitvoering van het Maritiem Masterplan voor Nederland als zeevarende handelsnatie kan betekenen. Het plan komt tegemoet aan de wens om de energietransitie te versnellen en de afhankelijkheid van derden voor energie te verminderen. Daarnaast schept het plan de kans om de internationale concurrentiepositie te versterken en in de kopgroep te komen voor wat betreft de bouw van, en het opereren met duurzame, emissieloze schepen en de techniek die daarvoor nodig is.

“We zullen het rapport van de beoordelingscommissie zorgvuldig bestuderen en het plan tegen het licht houden om de aanbevelingen van de commissie te accommoderen”, aldus Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land. “De aanbevelingen vergen echter een andere benadering van de verduurzamingsopgave”.

Ondanks het teleurstellende resultaat heeft het Maritieme Masterplan ontegenzeggelijk reeds een positief effect op de sector gehad. Dankzij een duidelijk gemeenschappelijk doel heeft de samenwerking binnen de sector, van reders tot werven en van kennisinstellingen tot toeleveranciers, een ongekende boost ervaren. Het resultaat van deze samenwerking is de toekenning van de R&D-subsidieregeling voor de mobiliteitssectoren, waarvan eind vorig jaar €53 miljoen aan de maritieme sector is toegewezen voor het stimuleren van innovaties op het vlak van verduurzaming. Nederland Maritiem Land en de aangesloten leden zijn vastberaden om het Maritiem Masterplan in gewijzigde vorm uit te rollen omdat verduurzaming van de sector in het belang is van de BV Nederland.

rapport van de beoordelingscommissie Nationaal Groeifonds 

Nederland Maritiem Land

Nederland Maritiem Land zet zich in voor een verbonden maritieme sector en een duurzame blauwe economie. De maritieme sector is van groot strategisch belang voor Nederland als zeevarende handelsnatie. Met 549.939 werkenden realiseert de sector inclusief het havenindustrieel complex een totale toegevoegde waarde van 56,2 miljard euro.