Havendebat Rotterdam

LantarenVenster, Rotterdam

De Rotterdamse haven is in trek. Ondanks tegenvallende cijfers in containeroverslag sinds de Rusland-sancties, investeren rederijen miljarden in de aanleg van ultramoderne mega terminals op de Maasvlakte.

 

Vroeger was Rotterdam een stuwadoorshaven, nu is het een rederijhaven. Wat zijn de gevolgen hiervan? En wat betekent de groei voor de concurrentieverhouding in Noordwest-Europa? Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Esther van Rijswijk gaan we er over in debat tijdens het jaarlijkse Havendebat Rotterdam op donderdagmiddag 8 december in LantarenVenster.

 

Stellingen

Het havendebat Rotterdam is opgedeeld in drie blokken. Elk onderdeel starten we met een stelling. Hoe kijken transporteurs, verladers, rederijen, terminals, expediteurs, het havenbedrijf en andere experts aan tegen de volgende stellingen?

 

  • Havens zijn afhankelijk van de gunst van de rederijen
  • Het achterland kan de toenemende druk door schaalvergroting niet aan
  • Als de haven echt wil verduurzamen, moet de groei van containeroverslag stoppen

 

Topics

  • Rotterdam is van een stuwadoorshaven veranderd in een rederijhaven. Hoe groot is de rol van de rederijen?
  • Hoe dealt de haven met het enorme personeelstekort?
  • Wat betekent de groei op de Maasvlakte voor andere havens? Is Antwerpen nu uitgespeeld?
  • Hoe wordt de uitwisseling georganiseerd? Welke rol heeft de CER?
  • Welke invloed heeft de stikstofwetgeving op verdere groei?

 

Meer informatie en aanmelden