Verbinder van de Nederlandse maritieme sector

Stichting Nederland Maritiem Land (NML) zet zich in voor een verbonden maritieme sector en een duurzame blauwe economie. De maritieme sector is van groot strategisch belang voor Nederland als zeevarende handelsnatie. Met 550.00 werkenden realiseert de sector inclusief het havenindustrieel complex een totale toegevoegde waarde van 56,2 miljard euro.

Nederland Maritiem Land is dé netwerkorganisatie van de maritieme sector. Wij geloven in de kracht van samenwerking om met elkaar kansen te benutten en uitdagingen het hoofd te bieden.

Onze kernwaarden zijn; verbinding, kennisdeling en betrokkenheid.

Samen met onze leden werken wij aan oplossingen voor de grote uitdagingen waar Nederland en Europa vandaag voor staan. Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van de uitstoot en het aanpassingsvermogen aan een stijgende zeespiegel. Ook wordt de maritieme sector steeds belangrijker voor onze strategische autonomie. In tijden van toenemende geopolitieke spanningen is een sterke maritieme sector cruciaal voor onze offshore energievoorziening en veiligheid op en vanuit zee. Dit vraagt om een stevige industriepolitiek op nationaal en internationaal niveau, zodat de sector een duurzame bijdrage kan leveren aan onze welvaart en securiteit. En dat is waar NML zich iedere dag voor inzet.

Over NML

Bekijk ons jaarverslag 2021 Samen staan we sterk

Net als 2020 werd ook 2021 beheerst door uitdagingen en onzekerheden rondom het coronavirus. Voor de maritieme sector werd het daardoor niet gemakkelijker. Waar veel zakelijke dienstverleners relatief eenvoudig kunnen overstappen naar thuiswerkbeleid en online meetings, is dat in de maritieme sector niet zo simpel. Een container-, offshore- of baggerschip wordt (nog) niet vanaf de wal bestuurd, ook al heeft NML – als partner van SMASH! – er weer aan bijgedragen om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.

Jaaroverzicht 2021

Uitgelicht agenda

Wereldhavendagen

Locatie: Haven Rotterdam

Uitgelicht nieuws

Innovation 02-08-2022
Digitalisering, Energietransitie

De havens van Rotterdam en Singapore lanceren de langste Groene Corridor ter wereld voor efficiënte en duurzame scheepvaart

Aangesloten leden