Verbinder van de Nederlandse maritieme sector

Stichting Nederland Maritiem Land (NML) zet zich in voor een verbonden maritieme sector en een duurzame blauwe economie. De maritieme sector is van groot strategisch belang voor Nederland als zeevarende handelsnatie. Met 539.334 werkenden realiseert de sector inclusief het havenindustrieel complex een totale toegevoegde waarde van 56,5 miljard euro.

Nederland Maritiem Land is dé netwerkorganisatie van de maritieme sector. Wij geloven in de kracht van samenwerking om met elkaar kansen te benutten en uitdagingen het hoofd te bieden.

Onze kernwaarden zijn; verbinding, kennisdeling en betrokkenheid.

Samen met onze leden werken wij aan oplossingen voor de grote uitdagingen waar Nederland en Europa vandaag voor staan. Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van de uitstoot en het aanpassingsvermogen aan een stijgende zeespiegel. Ook wordt de maritieme sector steeds belangrijker voor onze strategische autonomie. In tijden van toenemende geopolitieke spanningen is een sterke maritieme sector cruciaal voor onze offshore energievoorziening en veiligheid op en vanuit zee. Dit vraagt om een stevige industriepolitiek op nationaal en internationaal niveau, zodat de sector een duurzame bijdrage kan leveren aan onze welvaart en securiteit. En dat is waar NML zich iedere dag voor inzet.

Over NML

Een varend Nederland maakt een welvarend Nederland

In de recent uitgebrachte glossy van Nederland Maritiem Land, 'Een varend Nederland maakt een welvarend Nederland', nemen we u mee in de vraag waarom de maritieme sector zo belangrijk is voor Nederland en onze welvaart. Onderwerpen die bijdragen aan de BV Nederland zoals de energietransitie, verduurzaming, klimaatadaptatie, vitale functies op zee, militaire veiligheid en verdienvermogen komen aan bod.

Download glossy

Uitgelicht agenda

Havendebat Rotterdam

Locatie: Villa Thalia

Uitgelicht nieuws

Innovation 22-11-2023
Blue economy

Scheepvaartveiligheid rondom windparken op zee (MOSWOZ)

Aangesloten leden