Verbinder van de Nederlandse maritieme sector

Stichting Nederland Maritiem Land (NML) zet zich in voor een verbonden maritieme sector en een duurzame blauwe economie. De maritieme sector is van groot strategisch belang voor Nederland als zeevarende handelsnatie. Met 539.334 werkenden realiseert de sector inclusief het havenindustrieel complex een totale toegevoegde waarde van 56,5 miljard euro.

Nederland Maritiem Land is dé netwerkorganisatie van de maritieme sector. Wij geloven in de kracht van samenwerking om met elkaar kansen te benutten en uitdagingen het hoofd te bieden.

Onze kernwaarden zijn; verbinding, kennisdeling en betrokkenheid.

Samen met onze leden werken wij aan oplossingen voor de grote uitdagingen waar Nederland en Europa vandaag voor staan. Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van de uitstoot en het aanpassingsvermogen aan een stijgende zeespiegel. Ook wordt de maritieme sector steeds belangrijker voor onze strategische autonomie. In tijden van toenemende geopolitieke spanningen is een sterke maritieme sector cruciaal voor onze offshore energievoorziening en veiligheid op en vanuit zee. Dit vraagt om een stevige industriepolitiek op nationaal en internationaal niveau, zodat de sector een duurzame bijdrage kan leveren aan onze welvaart en securiteit. En dat is waar NML zich iedere dag voor inzet.

Over NML

Download hier de Maritieme, Arbeidsmarkt en Haven Monitor 2022

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en in samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land hebben Ecorys en het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) de jaarlijkse monitorstudie uitgevoerd voor de maritieme cluster.

Meer informatie

Uitgelicht agenda

TKI netwerkbijeenkomst Human Capital

Locatie: Buccaneer Delft

Uitgelicht nieuws

Innovation 19-12-2022
Energietransitie, Digitalisering

Hoe de scheepvaart zonder CO2-uitstoot gaat varen

Aangesloten leden