Verbinder van de Nederlandse maritieme sector

Stichting Nederland Maritiem Land (NML) zet zich in voor een verbonden maritieme sector en een duurzame blauwe economie. De maritieme sector is van groot strategisch belang voor Nederland als zeevarende handelsnatie. Met 539.334 werkenden realiseert de sector inclusief het havenindustrieel complex een totale toegevoegde waarde van 56,5 miljard euro.

Nederland Maritiem Land is dé netwerkorganisatie van de maritieme sector. Wij geloven in de kracht van samenwerking om met elkaar kansen te benutten en uitdagingen het hoofd te bieden.

Onze kernwaarden zijn; verbinding, kennisdeling en betrokkenheid.

Samen met onze leden werken wij aan oplossingen voor de grote uitdagingen waar Nederland en Europa vandaag voor staan. Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van de uitstoot en het aanpassingsvermogen aan een stijgende zeespiegel. Ook wordt de maritieme sector steeds belangrijker voor onze strategische autonomie. In tijden van toenemende geopolitieke spanningen is een sterke maritieme sector cruciaal voor onze offshore energievoorziening en veiligheid op en vanuit zee. Dit vraagt om een stevige industriepolitiek op nationaal en internationaal niveau, zodat de sector een duurzame bijdrage kan leveren aan onze welvaart en securiteit. En dat is waar NML zich iedere dag voor inzet.

Over NML

Download hier ons Jaaroverzicht 2022 - Samen staan we sterk!

Nadat de wereld twee jaar lang geteisterd werd door het coronavirus, gaf de uitrol van het vaccin hoop op betere tijden. Volgens een wereldwijd onderzoek van Ipsos, eind 2021, geloofde bijna 80% van de mensen dat 2022 een beter jaar zou worden. Ondanks de oplopende inflatie was men optimistisch over de wereldeconomie en de bereidheid van mensen om in actie te komen tegen klimaatverandering.

Meer informatie

Uitgelicht agenda

Voorlichtingssessie Maritiem Masterplan

Locatie: HAL4 aan De Maas

Uitgelicht nieuws

Innovation 27-07-2023
Blue economy, Digitalisering, Energietransitie, Industriepolitiek

Interview Rob Verkerk: Eindelijk geld voor Maritiem Masterplan: alles en iedereen aan de slag met schone demonstratieschepen

Aangesloten leden