Maritieme monitor 2023

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en in samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land (NML) hebben Ecorys en het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) de jaarlijkse monitorstudie uitgevoerd voor de maritieme cluster.

 

De maritieme cluster in 2022

De omzet van de maritieme cluster bedroeg in 2022 €95,2 miljard. De cluster genereerde in Nederland een directe toegevoegde waarde van circa €25,9 miljard. Indirect kwam daar nog €5,2 miljard bij. De maritieme cluster genereert hiermee circa 3,2% (2021: 3,0%) van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. De maritieme cluster bood in 2022 werk aan 305.765 werknemers waarvan circa 201.914 directe arbeid betreft. Daarmee zorgt de maritieme cluster voor 3,0% (2021: 3,0%) van de werkgelegenheid in Nederland.

 

De directe toegevoegde waarde van de maritieme cluster is met 21% toegenomen ten opzichte van de cijfers over 2021. De direct toegevoegde waarde is hiermee sneller gestegen dan de directe werkgelegenheid (+2,5% t.o.v. 2021). Er is daarmee sprake van een sterk coronaherstel. De totale werkgelegenheid (inclusief de indirecte effecten) is in 2022 zelfs met 6,0% toegenomen.

 

De totale export van de maritieme cluster bedroeg in 2022 ruim €59,5 miljard. In 2021 was dit nog €52,0 miljard. De exportprestatie van de maritieme cluster is dus sterk gegroeid. Op een totale export vanuit Nederland van € 731 miljard is het aandeel van de maritieme cluster hierin 8,1%.

 

Gecombineerde haven- en maritieme cluster 2022

De directe toegevoegde waarde van de gecombineerde haven- en maritieme cluster bedroeg €50,4 miljard in 2022. Een forse stijging ten opzichte van 2021 en 2020 (2021: €39,0 miljard en 2020: €32,8 miljard). De gecombineerde directe werkgelegenheid in de haven- en maritieme cluster was in 2022 (gemeten in werknemers) gelijk aan 303.960.

 

Zodra de indirecte toegevoegde waarde wordt meegenomen, komt hier nog €22,0 miljard toegevoegde waarde bij waarmee de totale toegevoegde waarde van de gecombineerde cluster in 2022 €72,4 miljard bedroeg. De totale werkgelegenheidseffecten van de cluster tellen op tot 575.490 werknemers in 2022.

 

Wanneer we deze gegevens afzetten tegen het Nederlandse bbp dan bedraagt de directe toegevoegde waarde bijdrage van de gecombineerde cluster aan het Nederlandse bbp 5,3% en wanneer de indirecte effecten ook meegenomen worden dan bedraagt de bijdrage van de gecombineerde cluster 7,5% van het Nederlandse bbp over 2022. De afgelopen jaren is de bijdrage in toegevoegde waarde sterk toegenomen van 6,2% in 2020 en 6,8% in 2021.

 

Voor 2022 geldt dat 3,0% van de directe werkgelegenheid in Nederland te danken is aan de gecombineerde haven-  en maritieme cluster. Wanneer ook de indirecte effecten meegenomen worden zorgt de gecombineerde haven- en maritieme cluster voor 5,7% van de werkgelegenheid in Nederland.