Sector brede human capital strategie

Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt aan een sector-brede human capital strategie met als doel de maritieme sector duurzaam te voorzien van voldoende geschikt personeel. Dit is nodig om de vergrijzing tegen te gaan en de sector voor te bereiden op het werk van de toekomst.

De maritieme sector is één van de meest veelzijdige sectoren in ons land. Hij omvat niet alleen de scheepvaart en de marine, maar ook de scheepsbouw, de offshore energiesector en waterbouw, de maritieme dienstverleners en toeleveranciers, de havens en de visserij. Dankzij deze enorme diversiteit biedt de sector werk aan mensen met de meest uiteenlopende beroepen: van maritiem officier tot visser, van lasser tot ingenieur, en van supply chain manager tot maritiem advocaat.

 

Door deze diversiteit zijn er in de loop der jaren veel verschillende overlegstructuren en samenwerkingsverbanden ontstaan, ieder gefocust om de problemen in zijn eigen deelsector of regio aan te pakken. Inmiddels volstaan al deze aparte groepen niet meer. Sterker nog, vaak lopen ze elkaar voor de voeten door een gebrek aan ketenregie. Dit leidt tot versplinterde initiatieven, korte termijn denken en dubbele inspanningen.

 

De Maritieme Raad wil hier verandering in brengen en heeft daarom opdracht gegeven aan de Human Capital Council om een sector-brede human capital strategie te ontwikkelen, die zich richt op de lange termijn behoefte van de gehele sector.

 

Inmiddels is deze strategie vastgesteld door de Human Capital Council en kan hieronder gedownload worden. De kunst is nu om deze strategie te vertalen naar een concreet plan van aanpak. Dat is dan ook de focus voor het komende jaar.