Trade 30-05-2024

Theo Klimp nieuwe voorzitter KVNR

Theo Klimp van rederij Koninklijke Wagenborg is vandaag benoemd tot nieuwe voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Tijdens de algemene vergadering van de redersvereniging in het Maasgebouw van voetbalstadion De Kuip nam de Groninger de voorzittershamer over van scheidend voorzitter Jan Valkier (rederij Anthony Veder).

Onder het voorzitterschap van Valkier heeft de KVNR een pad ingeslagen naar een meer strategische koers. Nu het voorzitterschap is overgegaan op Theo, als vicevoorzitter al nauw betrokken bij dit proces, wordt deze lijn verder voortgezet met steeds meer focus op de positie van Nederlandse reders in Europa.

 

KVNR-directeur Annet Koster: “Theo beheert vanuit Koninklijke Wagenborg één van de omvangrijkste handelsvloten die we in de Nederlandse zeevaart hebben. De rederij is al meer dan 125 jaar wereldwijd actief op het zoute water. Met een sterke aanwezigheid in de Europese kustvaart is de kersverse voorzitter van nature goed geëquipeerd om onze positie in Europa te versterken. Tegelijkertijd kan en mag Europa natuurlijk niet los worden gezien van het wereldtoneel. In dit kader is het mooi dat het presidium van de KVNR wordt aangevuld met bestuurslid Yntze Buitenwerf (Seatrade), die vanaf vandaag de rol van vicevoorzitter vervult. Seatrade is een wereldspeler in de koel- en vriesvaart. Gecombineerd met het ECSA-voorzitterschap dat wordt ingevuld door KVNR-bestuurslid Karin Orsel (MF Shipping Group), kan worden gesteld dat de KVNR klaar is voor een nieuwe stap in Europa.”

 

Over de KVNR

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is dé vertegenwoordiger van in Nederland gevestigde reders die actief zijn in de zeevaart. De KVNR richt haar activiteiten op politiek, overheid, maritiem cluster en samenleving. Doel van de belangenbehartiging is dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen met bekwame bemanning.