Trade 06-02-2024

Symposium 30 januari 2024

Ondanks de logistieke problemen van vorige dinsdag, kijken we terug op een interessante bijeenkomst op dinsdag 30 januari bij Damen Shipyards. De diverse sprekers hebben de mogelijkheden toegelicht die de Vietnamese maritieme sector te bieden heeft.

 

De Vietnamese ambassadeur opende de middag en heeft uiteengezet dat Vietnam grote sprongen maakt als het gaat om groei, investeringen en de rol binnen ASEAN. Uitdagingen daarbij zijn in Vietnam de infrastructuur, het logistieke ecosysteem en de klimaatverandering.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt nauw samen met Vietnam om de uitdagingen rondom klimaatverandering en watermanagement (met een focus op de delta) op te pakken. Ook zijn er grote investeringen gedaan in de uitbreiding van de havencapaciteit in heel Vietnam. Meer investeringen zijn echter nodig, met name ook om de sector verder te verduurzamen (offshore wind, waterstof en solar) en digitaliseren. Dit geldt ook voor de binnenvaartsector in Vietnam.

 

De uitdagingen in de maritieme sector liggen o.a. op de fragmentatie, financiering, governance structuur en de hoge logistieke kosten. Belangrijk is om een goede lokale partner te identificeren. Financieringsmogelijkheden zijn vanuit Nederland o.a. beschikbaar vanuit Invest International. Ook is er veel (markt)informatie beschikbaar over het zakendoen in de maritieme sector in Vietnam, waarbij ook een actief netwerk van Nederlandse bedrijven in Vietnam beschikbaar is voor ondersteuning.

 

Tot slot: zoals aangegeven door de dagvoorzitter Albert Bos is NML voornemens Vietnam te bestempelen tot hotspot en zullen er de komende periode meer activiteiten worden georganiseerd. Deze activiteiten worden ontwikkeld binnen de NML Trade Council waarvoor nog leden worden gezocht. Mocht u interesse hebben om hier een actieve bijdrage aan te willen leveren dan kunt u zich wenden tot Verena Ohms.

 

Meer informatie over de Trade council

Contactpersoon Verena Ohms Bestuurssecretaris NML verena@maritiemland.nl