Innovation 30-04-2024
Blue economy, Digitalisering, Energietransitie

Subsidieregeling Maritiem Masterplan bekend: financiële steun voor maritieme innovatie

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling voor het Maritiem Masterplan gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling, ontworpen om de innovatie en duurzaamheid binnen de Nederlandse maritieme sector te stimuleren, biedt financiële steun aan bedrijven en organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van baanbrekende maritieme technologieën en oplossingen voor uiteindelijk circa 40 demonstratieschepen die varen op waterstof, methanol of LNG met CO2 opvang. Het betreft hier de eerste call van 85 miljoen euro, uit een totaal van 210 miljoen euro subsidie vanuit het Nationaal Groei Fonds, waarvan 100 miljoen euro definitief en 110 miljoen euro voorwaardelijk is toegekend.

 

Het Maritiem Masterplan, een initiatief van het ministerie in samenwerking met RVO en Nederland Maritiem Land (NML), heeft tot doel Nederland te positioneren als een wereldleider in maritieme innovatie en duurzaamheid. De zojuist gepubliceerde subsidieregeling vormt een cruciale stap in het realiseren van deze ambitie.

 

Verstevigen concurrentiepositie

De subsidie biedt een unieke kans voor bedrijven om innovatieve ideeën te ontwikkelen en te implementeren voor schepen die anders wellicht financieel onhaalbaar zouden zijn. Dit stelt hen in staat om voorop te blijven lopen in een sector die voortdurend in beweging is. Door te investeren in maritieme innovatie kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken, efficiënter gebruik maken van middelen, operationele kosten verlagen en klanten aantrekken die waarde hechten aan duurzaamheid.

 

Daarnaast draagt de ontwikkeling van duurzame maritieme oplossingen bij aan wereldwijde inspanningen om de impact van de scheepvaart op het milieu te verminderen. De verwachting is dat de vraag naar duurzame schepen daarom zal toenemen.

 

Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land: ‘Door innovatie en duurzaamheid te stimuleren, kunnen we niet alleen de concurrentiepositie van Nederland versterken, maar ook bijdragen aan een meer duurzame en veerkrachtige maritieme industrie. We kijken uit naar de projecten die in aanmerking willen komen voor deze regeling.’

 

Alle geïnteresseerde partijen die gebruik willen maken van deze unieke kans kunnen een aanvraag voor subsidieverlening indienen van 11 juni 2024, 9.00 uur tot en met 1 oktober 2024, 17.00 uur.

 

Bekijk bekendmaking in Staatscourant

 

Bezoek Maritiem Masterplan website

Contactpersoon Astrid Kee Programmadirecteur Maritiem Masterplan astrid@maritiemmasterplan.nl