Human Capital 30-04-2024

STC ontvangt Pieter van Oord scholarship: beurzenprogramma bevordert diversiteit in maritieme en technische studies

Tijdens de afscheidsreceptie van Pieter van Oord ontving STC het ‘Pieter van Oord Scholarship’. Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Raad van Toezicht bij STC, kreeg het scholarship in de vorm van een cheque uitgereikt. Het scholarship is een beurzenprogramma gericht op het ondersteunen van ondervertegenwoordigde groepen in maritieme en technische studies, zoals vrouwen, jonge talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een cultureel diverse achtergrond. Pieter van Oord nam afgelopen vrijdag afscheid van het gelijknamige maritieme bedrijf om zijn loopbaan voort te zetten als bestuursvoorzitter bij Schiphol.

De komende drie jaar worden jaarlijks twee jongeren uit deze doelgroepen geselecteerd om een volledige studiebeurs te ontvangen. De beurs dekt het collegegeld voor de volledige duur van hun voltijd mbo- of hbo-studie. Om in aanmerking te komen, moeten kandidaten een ambassadeurschap voor een ondervertegenwoordigde groep aantonen, een sterke motivatie tonen voor het creëren van een inclusieve en diverse havensector, en zich inschrijven voor een opleiding die bijdraagt aan een slimme en duurzame haven.

 

Inzendingen voor de beurs worden gedaan via een jaarlijkse social media wedstrijd, ontworpen om jongeren uit ondervertegenwoordigde groepen aan te moedigen hun visie op een inclusieve en diverse havensector te delen. Kandidaten kunnen verschillende vormen van content indienen, zoals video’s, social media posts, blogs of artikelen.

 

Het doel van het Pieter van Oord Scholarship is het verhogen van de diversiteit binnen de studentenpopulatie en de sector, en het bieden van kansen aan talenten die anders onbenut zouden blijven.

 

Petra van Lange, lid college van bestuur STC, zegt er het volgende over: “Grotere diversiteit maakt leren leuker. Grotere diversiteit leidt ook tot meer innovatie. Grotere diversiteit leidt tot meer mensen voor de maritieme sector. Deze scholarship draagt bij aan deze drieslag. Pieter van Oord heeft de afgelopen jaren al veel voor STC betekend. Wij zijn dankbaar dat zijn bijdrage met deze beurs voortduurt.”