Innovation 22-03-2023
Energietransitie Foto: Boomsma

Scheepvaart kan winstgevend CO2-reduceren met VentoFoil windondersteuning

Verduurzaming van de scheepvaart staat hoog op de agenda bij rederijen, verladers en beleidsmakers. De IMO ontwikkelt daarvoor internationale regelgeving en normen met als speerpunt een CO2-reductie van 40% in 2030. eConowind draagt hieraan bij met zijn VentoFoil-concept: een flexibele, verticale ‘vleugel’ die wind in extra stuwkracht omzet. Hiermee kunnen schepen op jaarbasis al tot 15 procent besparen op hun brandstofverbruik. De eerste gebruikers gaan nu officieel als ambassadeurs hun ervaringen met de markt delen.

 

Met de start van de CO2-taks in 2024 wordt het voor scheepseigenaren belangrijk om versneld te vergroenen. Zeker nu industrie en scheepvaart onder het vergrootglas liggen. De internationale scheepvaart is verantwoordelijk voor 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Desalniettemin is deze wijze van vervoer nog steeds het meest efficiënt per tonkilometer.

 

Frank Nieuwenhuis van eConowind vertelt: “Het is geweldig om te werken in de energietransitie en ik ben dankbaar voor de inspanningen van deze vier innovators. Met alle gebundelde kennis en ervaring kunnen we de vleugels breder beschikbaar maken. Er is momentum en de pijplijn is goed gevuld. Meerdere rederijen hebben de innovators op de voet gevolgd en de VentoFoils besteld. Met de toegenomen productiecapaciteit kunnen we de markt nog beter bedienen. We ontwikkelen door als scale-up en er lopen vergevorderde gesprekken met diverse investeerders.”

 

‘Wind assisted propulsion’ (WASP) op bestaande schepen leidt niet alleen tot een reductie van CO2-uitstoot, het brengt ook een significante brandstof- en kostenbesparing met zich mee. Met de VentoFoils van eConowind kunnen reders nu al op winstgevende wijze CO2 reduceren. Gebruikers zien een positieve bijdrage direct na installatie. Het onderhoudsarme systeem kan binnen twee dagen worden geïnstalleerd.

 

Windpioniers worden ambassadeurs

Vier Nederlandse reders hebben nauw samengewerkt met eConowind en ervaring opgedaan met de eerste 2 generaties VentiFoils. Zij gaan nu pionieren met de 3e generatie ‘VentoFoils’ en worden actief Ambassadeur van eConowind. Deze generatie vleugels levert aantoonbare besparingen op waarmee schepen tegemoet kunnen komen aan aangescherpte milieu-eisen.

 

Johan Boomsma van Boomsma Shipping zegt: “Bij ons staat energie-efficiëntie centraal, daarom staan we altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat de drie belangrijke factoren – kosten per eenheid, brandstofprijzen en Europese ETS-wetgeving – zich zodanig samenvoegen dat windondersteunde voortstuwing snel een van de standaardoplossingen zal gaan worden. eConowind zal erin slagen een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de vermindering van scheepvaartemissies.”

 

Waarom eConowind-ambassadeur worden?

“Naast het bovenstaande,” vervolgt Boomsma, “willen we klanten en concurrenten laten zien dat reders hun brandstofverbruik kunnen verminderen met een bewezen, betaalbaar systeem. Voor de bemanning is het gemakkelijk te gebruiken; met een druk op de knop kun je de zeilen inzetten en weer laten zakken. Tot slot, en dat was voor ons heel belangrijk, eConowind spreekt onze taal. Als exponent van de Nederlandse maritieme maakindustrie levert zij hoogwaardige apparatuur aan reders. Wij nemen de VentoFoils mee in al onze nieuwbouwplannen.”

 

Volgens Jan van Dam, van Van Dam Shipping is de installatie een ‘no-brainer’ geworden: “Als eerste gebruiker van het VentiFoil-systeem zien we hoe het zich positief ontwikkelt. We zullen als sector moeten vergroenen en windvoortstuwing is een ‘quick win’. Met ons 4.000 ton schip verbruiken we ongeveer 1.250 ton brandstof per jaar. Met de huidige brandstofprijzen verdien je de VentoFoils binnen 4 jaar terug. Wanneer de CO2-taks in werking treedt is dit nog sneller. Samen met Tata Steel kijken we naar de ontwikkeling van een waterstofaangedreven schip. Met dit soort dure brandstoffen verdien je de VentoFoils nog sneller terug.”

 

Leaseconstructie voor positieve cashflow

Door moderne leaseconstructies in te zetten, zijn VentoFoils goed bereikbaar voor scheepseigenaren. Met deze financieringsoptie leveren de windondersteunde aandrijvingsunits vanaf dag 1 een positieve cashflow. Ook Thomas van Meerkerk van Vertom Group ziet het VentoFoil-systeem als onderdeel van de sustainability roadmap: “Met deze oplossing kan je de bestaande vloot verduurzamen. Als Vertom gaan we het systeem op 3 schepen inzetten. Wij onderzoeken of we nog meer schepen kunnen uitrusten met deze windvleugels. Ook onderzoeken we de inzetbaarheid van VentoFoils op duurzame nieuwbouw ontwerpen in combinatie met bijvoorbeeld waterstof of methanol. Middels de leaseconstructie kunnen we de VentoFoils cashflow neutraal inzetten. Zo kunnen we leren, onderzoeken en onze ervaringen delen met collega reders.”

 

Brandstof-onafhankelijk

Wind is een onuitputtelijke en gratis bron van energie. VentoFoil-systemen kunnen worden ingezet ongeacht of een schip op traditionele of groene brandstoffen vaart. Het kan duurzame brandstoffen, zoals waterstof, ammonia, methanol en/of elektriciteit een zetje in de rug geven. Dit zijn immers vaak relatief dure brandstoffen, waardoor de ROI van eConowind’s systemen korter wordt. Kapitein Gerrit Schram van Vertom ziet het toekomstbestendig maken van de scheepvaart als een belangrijke opgave: “Dit soort systemen heb je in de nabije toekomst nodig om je business te kunnen blijven runnen.”

 

De conclusie van de ‘early adaptors’ is dan ook dat windondersteunde voortstuwing kosteneffectief, duurzaam en toekomstbestendig is. Daarom zijn ze nu actieve ambassadeurs geworden.

 

Bron: Econowind