Human Capital 19-12-2022
Foto ter illustratie

Save the date: TKI netwerkbijeenkomst Human Capital

Op maandagmiddag, 17 april 2023 organiseert de Human Capital Council van Nederland Maritiem Land (NML) een TKI-netwerkbijeenkomst over het belang van diversiteit en inclusiviteit.

 

Binnen de maritieme sector is er veel focus op technische innovaties. Wij voorzien dat schepen in de toekomst op methanol, waterstof en ammonia varen en dat automatisering steeds belangrijker wordt. Onderzoek heeft echter aangetoond dat diversiteit en inclusiviteit cruciaal zijn voor het aanjagen van (technische) innovaties.

 

Toch loopt de maritieme sector achter als het gaat om diversiteit en inclusiviteit. Alleen al de cijfers uit de Maritieme Arbeidsmarktmonitor zijn duidelijk: het is een traditioneel gestructureerde sector met 75% voltijdbanen en slechts 22% vrouwen. Daarom is het hoogste tijd om hier verandering in te brengen! Maar waar beginnen?

 

Want diversiteit gaat niet alleen over verschillen in man-vrouw verhoudingen, maar ook over leeftijd, (culturele, maartschappelijke en migratie) achtergrond, opleiding, enz. Hoe trek je mensen aan, waar vind je ze en hoe zorg je dat ze ook bij jouw bedrijf blijven werken? Zeker met het tekort op de arbeidsmarkt zijn bedrijven nu opzoek naar nieuwe manieren om hun vacatures te vullen.

 

De Human Capital Council van Nederland Maritiem Land nodigt alle belanghebbenden binnen de maritieme sector uit om hierover van gedachten te wisselen tijdens deze netwerkbijeenkomst. Aan de hand van inspirerende verhalen zullen we antwoorden geven op deze vragen om gezamenlijk het tij te keren.

 

Datum: maandag, 17 april 2023
Tijd: 13:30 (inloop) tot 18:00 (inclusief netwerkborrel)
Locatie: nader te bepalen

 

Het gedetailleerde programma en de locatie worden in het nieuwe jaar bekend gemaakt. Via deze aanmeldlink kunt u zich alvast aanmelden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel berekenen we een no show fee van EUR 50. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, dan kunt u zich afmelden door een email te sturen naar info@maritiemland.nl

 

Aanmelden