Trade 09-08-2023
Vestigingsklimaat, Industriepolitiek

Reders willen Maritieme Autoriteit van nieuw kabinet

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich in 2019 voorzichtig positief uitgesproken voor een Nederlandse maritieme autoriteit. Daarna is het stil gebleven. Ondertussen heeft Nederland in januari 2023 via de Nieuwsuur-reportage ‘Inspectie ILT schiet tekort’ kennisgemaakt met de uitdagingen die in brede zin spelen bij ILT. Actie is noodzakelijk als we ons ‘vlag’-aandeel internationaal op peil willen houden en laten groeien.

De KVNR onderschrijft de door PwC geïdentificeerde maatregelen die het Nederlands scheepsregister moet ondernemen om weer op kracht te komen en mee te kunnen spelen op Ivy League-niveau van registers. Deze maatregelen zijn:

 

  1. Registratieprocedure digitaliseren;
  2. Doorlooptijd verkorten;
  3. Bereikbaarheid optimaliseren;
  4. Adviesfunctie invullen;
  5. Accountmanagement invoeren;
  6. Capaciteit vergroten;
  7. Verantwoordelijkheid nemen.

 

Om vanuit stabiliteit en met een lange termijn visie de maritieme sector te ondersteunen, dient een organisatie in het leven te worden geroepen die ressorteert onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bovenstaande aanbevelingen moeten daarin zichtbaar worden ingeregeld.

 

De KVNR benadrukt dat de nieuwe entiteit ook in nauw contact behoort te staan met andere relevante departementen en uitvoeringsorganisaties. Primair bewaakt en versterkt deze ‘Nederlandse Maritieme Autoriteit’ de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse maritieme sector in brede zin. Het gaat dan om:

 

  1. Versterken van het kwalitatief sterke scheepsregister dat floreert op klantenservice gerichte vergunningverlening en certificering;
  2. Bestendigen van de maritiem logistieke hub functie van een duurzame haveninfrastructuur;
  3. Bevorderen van aantrekkelijk vestigingsklimaat voor maritieme ondernemers o.a. i.c.m. een proactieve exportagenda.

 

De KVNR roept beide Kamers van het nieuwe parlement én het nieuwe kabinet dan ook op zich daadwerkelijk committeren aan de realisatie van een Nederlandse maritieme autoriteit en aan de hand van een duidelijk tijdpad.

 

Bron: KVNR