Trade 02-05-2023

Ook containeroverslag Rotterdam loopt dreun op

De containeroverslag in de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met maar liefst 11,6% gedaald tot 3,2 miljoen teu en met 11,5% tot 31,5 miljoen ton.

Daarmee is de daling nog sterker dan die in Antwerpen-Zeebrugge, dat vorige week dalingen met respectievelijk 5,7% tot 3,1 miljoen teu en 6,6% tot 33,8 miljoen ton meldde. Net als de Belgische havens noemt de Nederlandse haven het grotendeels wegvallen van de handel met Rusland, tot vorig jaar goed voor 8% van de containeroverslag, als een belangrijke verklaring.

 

Doordat de daling in Rotterdam sterker was dan die van de Belgische dubbelhaven is het verschil tussen beide teruggelopen tot slechts ongeveer 100.000 teu. De havens van Antwerpen en Zeebrugge fuseerden vorig jaar tot Port of Antwerp-Bruges, waarmee de combinatie een forse vooruitgang als Europese containerhaven boekte.

 

Rusland-effect

Het ‘Rusland-effect’ speelde in het eerste kwartaal van vorig jaar nog nauwelijks, omdat de oorlog met Oekraïne pas eind februari begon. In de loop van het jaar vielen steeds meer handelsstromen weg, waardoor het effect inmiddels sterk merkbaar is. Eerder ging het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), dat deze cijfers meldt, er nog van uit dat het wegvallen van Russische lading gecompenseerd zou worden door stromen van en naar andere bestemmingen.

 

Maar ook de aanvoer vanuit Azië, veruit de belangrijkste importstroom in de containersector, liep een zware klap op. Die daalde met ruim 14,2%. Volgens Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zijn er veel minder goederen aangevoerd omdat bedrijven nog over veel voorraden beschikken. Ook de plotseling omhoog geschoten inflatie leidt tot vraaguitval.

 

Derde factor is het verlies van een aantal doorvoerstromen tijdens de corona-periode aan enkele kusthavens, waaronder Zeebrugge. Hoewel de vertragingen in de lijnvaart en in de zeehavens inmiddels vrijwel zijn verdwenen, is die transshipment-lading nog niet naar Rotterdam teruggekomen.

 

Brandstoffen

De totale overslag in de Rotterdamse haven kromp met 1,5% tot 111,7 miljoen ton. Het verlies in de containersector werd in tonnen grotendeels gecompenseerd door groei in de overslag van brandstoffen, ruwe olie, lng, ijzererts en schroot, agribulk en kolen. Daar tegenover stond een enorme daling in het overige droge massagoed van ruim 77% tot iets meer dan 800.000 ton.

 

Volgens topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam was al rekening gehouden met een daling met het oog op de hoge inflatie en de afzwakkende economie. Voor de rest van het jaar verwacht hij ‘een beperkte daling van de overslagvolumes als gevolg van de onzekerheden die de huidige geopolitieke situatie en de hoge inflatie met zich meebrengen’.

 

De overslag van nat massagoed, vooral ruwe olie en brandstoffen, groeide met 5,6% tot 54,3 miljoen ton en is daarmee nog steeds het grootste segment in de Rotterdamse haven. Er kwam ruim 3% meer aardolie (26,3 miljoen ton) binnen. Russische olie werd grotendeels vervangen door olie uit de VS, West-Afrika en het Midden-Oosten.

 

Vlcc’s

Anders dan Russische olie wordt die overwegend aangevoerd in very large crude carriers van meer dan 300.000 ton, waardoor het aantal van die vlcc’s in het eerste kwartaal meer dan verdubbelde tot vijftig stuks. Ook de overslag van minerale olieproducten als diesel en benzine groeide fors, met 12% tot 15,1 miljoen ton.

 

Volgens HbR is die stijging vooral veroorzaakt door meer overslag van diesel bij onafhankelijke terminals en ‘aan de palen’, ofwel niet aan een kade van een terminal. Dit gebeurde vooral ter vervanging van de import van de gesanctioneerde Russische diesel. De overslag van lng, vloeibaar aardgas, steeg ruim 14% tot drie miljoen ton. Die groei komt vooral uit de VS als alternatief voor Russisch pijplijngas.

 

Agribulk

De overslag van droog massagoed liet een lichte groei zien, van 0,2% tot 17,9 miljoen ton. De overslag van agribulk liet een sprong zien van ruim 64% tot 2,9 miljoen ton. Ook de kolenoverslag noteerde een forse plus, van 26% tot 7,4 miljoen ton. De categorie ijzererts en schroot deed het eveneens goed met bijna 3% groei tot 5,2 miljoen ton.

 

De afhandeling van rollende lading, ofwel ro/ro, daalde met ruim 2% tot 6,6 miljoen ton. De havenbeheerder schrijft dat toe aan een verminderde vraag uit het Verenigd Koninkrijk door een matig presterende economie.

 

Het overige stukgoed liep ook een gevoelige tik op met een terugval van bijna 21% tot 1,4 miljoen ton. Volgens HbR komt dat vooral doordat containerlading die tijdens de corona-periode los werd vervoerd, waaronder boomstammen, inmiddels weer ‘terug geschoven’ is naar het containersegment.

 

Bron: Nieuwsblad Transport