Innovation 14-09-2023
Blue economy, Digitalisering, Energietransitie

MIIP 008 - De Green and Autonomous Corridor: Maritieme innovatie in volle gang

Het Maritieme Innovatie Impuls Project, Green and Autonomous Corridor is afgelopen zomer officieel van start gegaan na een succesvolle kick-off. De missie is duidelijk: onderzoeken welke kansen er liggen bij toenemende automatisering en autonomie, specifiek binnen de beoogde shortsea corridor tussen Nederland en Noorwegen.

 

In dit project bundelen partijen uit de gehele keten hun krachten: kennisinstituten, scheepseigenaren, toeleveranciers en belangenverenigingen dragen bij. Bestaande studies, zoals bijvoorbeeld gedaan voor SMASH, dienen als basis om juridische, technische en veiligheidsuitdagingen te identificeren. De hoofddoelstelling van het project is helder: het vaststellen van de haalbaarheid en meerwaarde van de Green & Autonomous Corridor tussen Noorwegen en Nederland. Hierbij staat de veilige toepassing van vergaande automatisering in de complexe omgeving van de Noordzee centraal.

 

Internationale samenwerking is een speerpunt in dit project, waar Nederlandse partijen nauw samenwerken met Noorse partners. De maritieme industrie in zowel Nederland als Noorwegen heeft aanzienlijke stappen gezet in binnenvaart en fjorden. Nu is de tijd aangebroken om de uitdagingen van open zee aan te gaan. Door gezamenlijke inzet van Nederlandse en Noorse partijen worden complexe vraagstukken rondom wetgeving, veiligheid en technologie aangepakt.

 

De komende periode zal resulteren in een rapportage die de vijf cruciale aspecten belicht. Van business cases tot juridische kaders en veiligheidsanalyses, alles komt aan bod. Daarnaast zal een voorstel voor een ‘living lab’ worden gepresenteerd, waarin onderzoek en experimenten kunnen plaatsvinden, met oog voor technische vereisten, wettelijke kaders en schaalbaarheid binnen en buiten de corridor.

 

Benieuwd naar welke partners allemaal een bijdrage leveren aan dit project? Of wil je meer weten over de verdere ontwikkelingen? Volg ons project en zet de koers naar autonoom varen!

Lees meer over het project