Trade 19-09-2022
Energietransitie

Maritiem vraagt Tweede Kamer om concurrerend buitenlandse handelsbeleid

Zorg voor een concurrerend financieringsinstrumentarium en geef de maritieme sector de aandacht die zij verdient. Dat was de boodschap van NML tijdens het ronde tafelgesprek met de Tweede Kamer. Dit overleg ging over de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en vond plaats op 15 september.

 

Trade Council-lid Martin Bloem (Marstrat) vertegenwoordigde de sector. In zijn bijdrage ging hij in op de bijdrage die de maritieme sector levert aan de strategische autonomie van Nederland en de mondiale energietransitie.

 

Specifiek werd het drastisch beperken van de exportkredietverzekering voor fossiel-gerelateerde transacties besproken. Bloem legde uit dat dit de maritieme- en offshore sector hard raakt en dat de juiste timing en afbakening cruciaal is. Anders komen we op teveel achterstand van onze concurrenten. NML pleit juist voor het versterken van het huidige handels- en financieringsinstrumentarium voor de maritieme sector. Met oog voor groene projecten én een realistisch tijdspad ten aanzien van de mondiale energietransitie.

 

De Kamerleden Ahmaouch (CDA), Hammelburg (D66) en Klink (VVD) stelden vervolgens vragen over de impact op de industrie, het belang van de buitenlandse posten voor de maritieme bedrijven en de gevolgen van de geopolitieke disrupties voor de maritieme sector. Daarbij kwamen ook zaken aan bod als launching customership, het maritieme masterplan en de importantie van de zee als bron van toekomstige welvaart.

 

NML heeft de volgende aanbevelingen meegegeven:

 

  • Stuur aan op versterking van de maritieme sector en sectorspecifiek handelsbeleid om oneerlijke concurrentie aan te pakken.
  • Stimuleer dat de overheid samen met banken en andere kredietverstrekkers een competitief financieringsinstrumentarium creëert dat aansluit bij de specifieke kenmerken van de Nederlandse maritieme sector.
  • Borg dat maritiem transport en vrije toegang tot haven onderdeel blijven van internationale verdragen.
  • Omarm de maritieme sector en promoot deze internationaal, onder meer via de samen met RVO ontwikkelde campagne ‘The maritime future is now’.

 

Bekijk hieronder het volledige position paper van NML ten aanzien van de BHOS-nota ‘Doen waar Nederland goed in is’.

 

Kijk hier het rondetafelgesprek terug