Human Capital 21-03-2024

Maritiem Human Capital programma komt op gang

Het afgelopen najaar hebben de leden van de Human Capital Council, onder begeleiding van kwartiermaker Chris Karman, de laatste hand gelegd aan een uitvoeringsprogramma. Hiermee wordt de komende jaren invulling gegeven aan de in 2022 opgestelde maritieme human capital strategie.

Het programma bestaat uit vier programmalijnen waarbinnen inmiddels de eerste projecten tot realisatie worden gebracht. Een deel van deze activiteiten (survey inclusiviteit, leaning community MMP, trainees) worden gefinancierd uit het Maritiem Masterplan.

 

Sterk imago

De programmalijn imago richt zich (onder meer) op landelijke, meerjarige campagne om het imago van de sector te versterken. Een werkgroep van HCC leden houdt zich momenteel bezig met de selectie van een geschikte partij om deze campagne met ons vorm te geven. Binnenkort wordt een aantal bureaus uitgenodigd om hun aanpak hiervoor bij ons te pitchen.

 

Inclusieve sector

Om er voor te zorgen dat iedereen in deze sector welkom is èn zich welkom voelt ontwikkelen we binnen deze programmalijn concrete hulpmiddelen en ondersteuning om bedrijven te helpen de medewerkers centraal te zetten. Om een scherp beeld te krijgen van de belangrijkste aandachtspunten, wordt er op dit moment bij verschillende (16) organisaties uit de breedte van de sector een inclusiviteitsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Rotterdam School of Management. De resultaten van dit onderzoek worden medio dit jaar verwacht en zullen dan in een bijeenkomst aan de sector worden gepresenteerd.

 

Toekomstbestendige leeromgeving

Het doel van deze programmalijn is het borgen van een laagdrempelig, flexibel en actueel leeraanbod dat we op diverse manieren aanbieden aan zowel studenten als werkenden: modulair, digitaal, hybride. Hierin speelt de learning community Maritiem Masterplan een belangrijke rol. Binnen deze learning community zetten we fieldlabs op rond de drie brandstoflijnen, waarbinnen intensief wordt samengewerkt met het maritiem praktijkgericht onderwijs. Zo werken we aan sterk en actueel onderwijslandschap en een snelle doorstroming van de ontwikkelde kennis naar de breedte van de sector.

 

Daarnaast wordt binnen deze programmalijn gewerkt aan het opzetten van een pilot waarin we leren hoe we skills (vaardigheden) meer centraal kunnen zetten in onze opleidingen, vacatures en carrière paden.

 

Focus op loopbaanpaden

De kern van deze programmalijn is gericht op het faciliteren van de doorstroom tussen bedrijven en branches binnen de sector (carrière paden). Ook hierin is de skills-benadering een belangrijke factor (zie voorgaand). Daarnaast gaan we een maritiem traineeprogramma ontwikkelen (sector breed) voor mbo, hbo en academisch afgestudeerden. De basis hiervoor wordt gelegd in het Maritiem Masterplan, waarbij O&D consortia een trainee kunnen aanstellen die rouleert over verschillende partners.

 

Human Capital Community

Tot slot is er veel aandacht voor de verbinding met regionale en sectorale initiatieven. Dit doen we omdat het belangrijk is om van elkaar te leren en resultaten met elkaar te delen. Dit doen we zowel binnen de verschillende programmalijnen als ook door afstemming daarbuiten.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het Human Capital programma en de bijbehorende onderdelen? Neem dan Contact op met Chris Karman. Zijn contactgegevens staan onder dit artikel.

Contactpersoon Chris Karman Kwartiermaker Human Capital Programma 010-7470076 Chris.Karman@ecosystemnavigators.com