Innovation 16-05-2024
Blue economy

Hoe TNO en MARIN partner kunnen zijn in uw aanvraag voor subsidie binnen het Maritiem Masterplan

TNO en MARIN hebben bij het opzetten van het Maritiem Masterplan al hun bijdrage geleverd. Om het nu te realiseren willen ze ook graag met de Nederlandse maritieme sector de O&D (Ontwikkeling en Demonstratie) projecten van het Maritiem Masterplan uitvoeren. Zo halen we met elkaar ons doel: 30 tot 40 betrouwbare, concurrerende en modulaire klimaatneutrale schepen in 2030.

 

Wat kunnen ze betekenen

Als onafhankelijke toegepast onderzoekorganisaties kunnen ze partner zijn in alle consortia met hun kennis, methoden en tools, zodat voor de ontwikkeling van de demonstratieschepen de nieuwste inzichten beschikbaar zijn. Ook kunnen zij helpen bij de onderboouwing van de gestelde doelen rond emissie, veiligheid en kosten zodat de risico’s verlaagd worden. De algemene kennis die daar weer uit naar voren komt, willen we (waar mogelijk) delen binnen de sector. Dan komen we samen als de Nederlandse maritieme sector verder! Specifieke kennis en data blijven natuurlijk voor de consortium deelnemers.

 

Op welke manier

TNO en MARIN kunnen een bijdrage leveren aan een O&D project op verschillende manieren, hier een paar voorbeelden:

 

  • Onderbouwing bieden voor het maken van keuzes in voorstuwing- en energiesystemen, systeemintegratie in ontwerp en operatie.
  • Aantoonbaar maken van veiligheid en effectiviteit van systemen middels het opzetten van een simulatiemodel (‘digital twin’) van een klimaatneutrale aandrijflijn (of innovatieve onderdelen daarvan) om vooraf een betrouwbare voorspelling te doen van het gedrag, eventueel met een monitoring systeem op emissies en de aandrijflijn.
  • Instrumenteren van het schip en het meten van gedrag van de klimaatneutrale aandrijflijn in operationele condities.
  • Betrouwbaarheid en veiligheid van equipment en constructies numeriek en experimenteel bepalen, bijvoorbeeld om faalkansen te bepalen of de impactbestendigheid te verbeteren.
  • Analyseren en vergelijken van meetresultaten met voorspellingen (valideren) en op basis daarvan modellen.
  • Kennis en (AI) methoden verbeteren (denk hierbij ook aan Joint Maritime Digital Platform).

 

Economisch en niet-economisch onderzoek

In hoofdlijnen kunnen TNO en MARIN op twee manieren bijdragen aan een O&D project: via economisch (contract)onderzoek en via niet-economisch onderzoek. (Zie de toelichting onderaan dit bericht.) Samengevat komt het op het volgende neer: ben je als consortium bereid om de onderzoeksresultaten (grotendeels) breed te delen met de maritieme sector, dan is het niet-economisch onderzoek en wordt het 100% gesubsidieerd door de overheid. Wil je als consortium bepalen wat we als onderzoek doen en de resultaten grotendeels voor jezelf houden, dan doen we dat graag als economisch (contract)onderzoek en krijg je daar van de overheid de subsidiepercentages voor die voor jouw bedrijf gelden en betaal je zelf de rest.

 

Iets voor uw project?

Is dit iets voor uw project? Bekijk de leaflets en ontdek hun expertise.

Ga naar de Maritiem Masterplan site