Innovation 19-09-2023
Blue economy, Energietransitie

Geslaagde netwerksessie nucleaire energievoorziening voor gebruik aan boord van maritieme platformen

Op donderdag 31 augustus vond bij De Buccaneer in Delft een tweede sessie plaats over nucleaire energievoorziening voor gebruik in maritieme toepassingen. Onder leiding van NML-voorzitter Rob Verkerk wisselden de deelnemers aan deze sessie van gedachten over de kansen die het gebruik van nucleaire technologie binnen de maritieme sector biedt en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Het deelnemersveld bestond uit vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten, brancheverenigingen en de overheid.

 

De ambitie is gezamenlijk een programma te initiëren, NuclearDrive, met als doel binnen een periode van 10 jaar een gestandaardiseerde, modulaire, nucleaire reactor geïntegreerd te hebben aan boord van een maritiem platform. Deze ‘demonstrator’ moet de katalysator vormen voor toekomstig gebruik van nucleaire technologie aan boord van schepen en/of drijvende platforms voor voortstuwing en/of energievoorziening. Het verder ontwikkelen van deze technologie heeft een tweeledige positieve impact: het draagt bij aan onze strategische autonomie en aan onze doelen voor zero emissie.

 

We willen als Nederland in samenwerking met andere landen binnen Europa in de voorhoede komen van de toepassing van ‘Small Modular Reactor (SMR)’ technologie in de maritieme sector. Deze technologie hoeft zich niet alleen te beperken tot het maritieme domein maar kan ook breder worden ingezet zoals ‘onshore’ in economische centra als modulaire eenheid voor decentrale energieopwekking en/of waterstofproductie.

 

Het project gaat in 2023 van start. In 2024 zal er met geïnteresseerde Nederlandse en buitenlandse marktpartijen, kennisinstellingen en de overheid een consortium gevormd worden om te starten met het ontwerp en de bouw van een demonstratiemodel en het treffen van regelingen om het gebruik van nucleaire technologie op zee en in havens überhaupt mogelijk te maken. Vanaf 2027 wordt beoogd dit demonstratiemodel verder te ontwikkelen en te zorgen voor operationele inzetbaarheid van deze technologie aan boord van schepen/platformen die langdurig op zee moeten verblijven, autonoom moeten kunnen opereren en/of lange afstanden moeten kunnen overbruggen.

 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op dit gebied? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

 

Inschrijven NML nieuwsbrief