Human Capital 14-09-2023
Blue economy, Energietransitie, Digitalisering, Vestigingsklimaat, Industriepolitiek

Eerste gezamenlijke NML Council dag

Op dinsdag, 5 september heeft de eerste gezamenlijke NML Council dag plaatsgevonden. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst hebben de deelnemers op interactieve wijze thema’s geïdentificeerd waarop de verschillende Councils kunnen samenwerken om zo hun individuele inspanningen een boost te geven en een grotere impact voor de maritieme sector te realiseren.

 

Zo ligt er bijvoorbeeld een opgave voor de Trade en Human Capital Council om Nederland in het buitenland als aantrekkelijke maritieme werkgever te positioneren om zo de instroom naar de sector te verhogen.

 

Ook is er een kans voor samenwerking tussen de Trade en Innovation Council op het gebied van maritieme innovaties. Terwijl de Innovation Council de technologische kennis in huis heeft, kan de Trade Council adviseren wat de behoefte in de markt is, vooral in de maritieme hotspots.

 

Tenslotte willen de Human Capital en Innovation Council in de vorm van pilotproject een estafette innovation challenge opzetten door alle onderwijslagen heen: van een innovatie idee op de basisschool, via doorontwikkeling in het voortgezet onderwijs, tot toegepaste innovatie als studentenopdracht op de universiteit als eindproduct.

 

Al met al werd de gezamenlijke Council dag als een groot succes beschouwd en hebben de deelnemers de kruisbestuiving als bijzonder waardevol ervaren. Het is daarom de bedoeling om dit evenement elk jaar in september te herhalen.