Innovation 09-11-2023
Blue economy, Digitalisering, Energietransitie

Een en al innovatie tijdens het TKI Maritiem najaarsevent bij NEXT Delft

Op dinsdag 31 oktober vond het najaarsevent van het TKI Maritiem plaats bij NEXT Delft. Maritieme professionals, beleidsmakers en onderzoekers namen deel aan dit event welke werd afgetrapt met een lunch. Na de lunch zat de sfeer er al goed in en nam iedereen zitting in de zaal voor het welkomstwoord van voorzitter Bas Buchner.

Bas nam de deelnemers mee in de successen van de afgelopen jaren; van het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023, de subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren tot aan de goedkeuring van het Maritiem Masterplan door de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds. Verder zijn er nieuwe doelstellingen vastgesteld voor de nieuwe KIC 2024-2027.

 

Hierna namen Michel Janssen, COMMIT, Anka Schelhaas, Rijksrederij¸ en Annet Koster, KVNR het woord om hun visie op de rol van de launching customer verder toe te lichten. Deelnemers kwamen meer te weten over de actuele stand van zaken omtrent de vlootvervanging bij Defensie en de Rijksrederij.

 

Marja van Bijsterveldt, voormalig speciaal gezant voor de maritieme maakindustrie,  gaf een uitgebreide toelichting op de recent gepubliceerde sectoragenda “No Guts, no Hollands Glorie” waarmee de sector en het kabinet de handen ineenslaan om de maritieme maakindustrie toekomstbestendig te maken. Deze sectoragenda benadrukt hoe cruciaal de scheepsbouw is voor Nederland, want deze sector staat centraal in het waarborgen van vitale infrastructuur, bescherming tegen water en het leiden van de energietransitie.

 

Tijdens de koffiepauze hebben de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) de kans gekregen om middels een posterpresentatie hun eerste resultaten aan de bezoekers toe te lichten. Dit werd zowel door de projectleiders als de bezoekers als zeer waardevol ervaren.

 

Om half 4 was het tijd om de 4 koploperprojecten te introduceren;  Smart Maritime, Werf van de Toekomst, Wind op Zee en Nucleaire Voortstuwing. Na deze introductie gingen deelnemers aan de slag in 4 verschillende breakout sessies om de koploperprojecten verder vorm te geven en ideeën met elkaar te wisselen.

 

Hierna was er de gelegenheid om met elkaar te netwerken tijdens de borrel en gaf TNO de deelnemers de mogelijkheid een exclusief kijkje te nemen in een van hun laboratoria.

 

Wij kijken uit naar het TKI Maritiem voorjaarsevent waarin we een vervolg gaan geven aan de uitwerking van de koploperprojecten aan de hand van de input uit de breakout sessies. Tot volgend jaar!

 

Presentatie TKI Maritiem event 31-10-2023