Innovation 30-06-2022
Blue economy PortXL

Delftse startup Reefy bouwt rif in de Maas voor natuur én waterveiligheid

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Boskalis gaat de Delftse innovatieve startup Reefy een modulair kunstrif systeem testen, dat zowel de oever beschermt tegen grote scheepsgolven als de natuur stimuleert. Het officiële tekenmoment vindt plaats in Diergaarde Blijdorp waar ook een testopstelling is te zien in het Oceanium.

 

Reefy

Reefy is een jong bedrijf uit Delft, dat biologie en waterbouwkunde combineert om natuurinclusieve oplossingen voor waterveiligheid te ontwikkelen.

 

De innovatie van Reefy bestaat uit gigantische “lego-achtige” blokken, die hydrodynamisch ontworpen en getest zijn in de golfgoot van Deltares. Door deze blokken onderwater in elkaar te zetten vormt zich een stabiele structuur die golven breekt maar ook een onderwater labyrint creëert waar vissen en andere soorten kunnen schuilen en broeden. De blokken zijn gemaakt van duurzaam beton met een speciale textuur aan het oppervlak. Hiermee wil de startup allerlei biologische aangroei zoals oesters en mosselen stimuleren om een levende laag te creëren die de biodiversiteit stimuleert en kan meegroeien met de zeespiegelstijging, waardoor minder onderhoud nodig is. Innovatieve materialen om dit te stimuleren worden nu in samenwerking met Diergaarde Blijdorp verder getest achter de schermen.

 

De Groene Poort: Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat

Sinds eind 2013 werken de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds samen aan duurzame, natuurlijk vriendelijke oevers in de Nieuwe Waterweg en het Scheur. Dat doen ze onder meer met schoon restmateriaal uit de bouw. Het project heet ‘De Groene Poort’. Om deze natuurlijke oevers op hun plaats te houden en te beschermen tegen de golven van schepen en de stroming zijn golfbrekers als vooroever nodig. Rijkswaterstaat en de Gemeente Rotterdam zijn hiervoor op zoek naar duurzamere oplossingen dan het gebruikelijke breuksteen. Door in samenwerking met Reefy deze rifinnovaties te testen hopen de Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat een veerkrachtige en duurzame oplossing te vinden om de natuurwaarden in het getijdegebied van de Maas te herstellen.

 

Boskalis

Als internationale koploper op het gebied van baggeren, offshore wind en maritieme dienstverlening is Boskalis altijd opzoek naar duurzame alternatieven om te implementeren in projecten over de hele wereld. Het Artificial Reefs Program van Boskalis steunt daarbij innovatieve startups in het ontwikkelen van producten om grootschalige positieve impact te realiseren. Voor de testoptelling zal Boskalis met groot materieel en kennis helpen met het installeren van het project in de Nieuwe Waterweg. Dit project vormt tevens het vierde kennisontwikkelingsproject van Boskalis op het gebied van kunstmatige riffen onder het Artificial Reefs Program, met eerdere plaatsingen ook in Monaco, Kenia en Panama.

 

PortXL

In 2021 gaven de Gemeente Rotterdam en Boskalis aan Reefy zogeheten ‘golden tickets’ om deel te nemen aan het maritieme accelerator programma PortXL. In dit programma worden startups en scale-ups verbonden met potentiële klanten en netwerk om innovaties te testen en op de markt te brengen. Het Rotterdam Reef project, gericht op de keten van productie van blokken tot en met monitoring van het rif, is hieruit ontstaan met prettige samenwerkingen vanuit alle partijen om innovatie te stimuleren.

 

Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp helpt innovatieve bedrijven door ruimte als proeftuin te creëren. In samenwerking met de TU-Delft biedt Blijdorp faciliteiten en begeleiding aan voor startups om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Reefy heeft nauw samengewerkt met het Oceanium in Blijdorp voor het ontwikkelen van hun technologie. Achter de schermen kweekt de startup koraal op verschillende duurzame beton alternatieven om zo het perfecte materiaal voor rif herstel te ontwikkelen. Voor de schermen, in het Science Aquarium, heeft Reefy een schaalmodel geplaatst van het rif dat ook in de Groene Poort zal worden geïnstalleerd om bezoekers te leren over het gebruik van kunstmatige riffen voor natuurherstel en belang van riffen voor kustbescherming.

 

Ondertekening

De 4 partijen hebben op 24 juni een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De planning is om het rif, the Rotterdam Reef, in oktober 2022 te plaatsen. Daarna wordt de technische stabiliteit én de ecologische ontwikkeling gemonitord.

 

Bron: PortXL