Innovation 30-04-2024
Blue economy, Digitalisering, Energietransitie

Geslaagd event: Aan de slag met het Maritiem Masterplan

Wie er 5 april bij was kan meepraten over een waardevolle dag met workshops, pitches en volop gelegenheid voor discussie, waardevolle ontmoetingen en het smeden van samenwerkingen. Op de bijeenkomst waren reders, scheepsbouwers, ingenieursbureaus, componentleveranciers, werven tot systeemintegratoren en andere innovatieve maritieme partijen waren aanwezig. Allen willen zij bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de Nederlandse maritieme sector.

 

Het verduurzamen van de maritieme sector, de internationale concurrentiepositie van onze sector versterken, een cyclische innovatieketen ontwikkelen en het opschalen van de strategische waardeketen-programmalijnen, Human Capital en JMDP. De 4 doelen die we minimaal willen behalen met het MMP. Ook het ministerie van I&W zag het belang én de haalbaarheid van deze doelen binnen het Masterplan en gaf daarvoor 210 miljoen euro subsidie. Aan de slag dus!

 

Nadat de subsidie was toegekend voor de uitvoering van het MMP zijn er een aantal nieuwe gezichten op het kantoor van Nederland Maritiem Land verschenen; het programmabureau Maritiem Masterplan. Deze dag is de eerste die is georganiseerd door het programmabureau die is aangesteld voor het Maritiem Masterplan. De dag was een kans voor bedrijven/branches/organisaties/kennisinstellingen om een onderdeel te kunnen zijn van het Maritiem Masterplan.

 

Er waren 3 verschillende workshops: energielijnen door Fokke Veenstra, Human Capital door Chris Karman en Digitale samenwerking (JMDP) door Mariël van der Linden. Hier volgt een klein overzicht van de strekking per workshop.

 

Energielijnen

In het MMP wordt vooral gefocust op drie programmalijnen: Waterstof, Methanol en LNG met Carbon Capture. De 3 energielijnen moeten worden gerealiseerd en gefinancierd. Daarvoor is de subsidie er onder andere om deze lijnen te financieren. Het doel is om in 2030 drie klimaat neutrale aandrijf lijnen te hebben. De technologie moet volledig geïmplementeerd en beschikbaar zijn voor commercieel gebruik.

 

Om hier een bijdrage aan te leveren als partij wordt er met de volgende criteria rekening gehouden:

  • Emissiereductie
  • Betrouwbaarheid
  • Opschaalbaarheid
  • Ketensamenwerking
  • Human Capital
  • Digitale samenwerking

 

Human Capital

Een greep uit de woorden die opkwamen bij de vraag ‘’ Wat komt het eerste bij je op als je denkt aan Human Capital in relatie tot het Masterplan?’’ zijn opleiding, kennis, samenwerking, training en uitdaging. Hier begon Chris Karman zijn workshop mee. Wat is het belang van Human Capital in de maritieme sector? Uit onderzoek blijkt dat de sector kampt met een onvoldoende aantrekkelijk imago, de arbeidsvoorwaarden zijn onvoldoende mee ontwikkeld, de leeromgeving binnen de sector is niet toekomstbestendig genoeg en er is onvoldoende aandacht voor doorstroming binnen de sector. Hoe kan dit worden aangepakt?

 

Binnen Human Capital is er het integraal programma met 4 samenhangende programmalijnen: een sterk imago, een inclusieve sector, toekomstbestendige leeromgeving en een focus op loopbaanpaden. Voor het Human Capital programma binnen het MMP ligt de focus vooral op een inclusieve sector en een toekomstbestendige leeromgeving. Door middel van O&D-projecten (Onderzoek & Demonstratie projecten) wordt er binnen drie fieldlabs (waterstof, methanol en LNG met CC) hard gewerkt aan samenwerking met het onderwijs, ontwikkelen en doorstromen en een sociale transitie.

 

Digitale samenwerking

Digitaal samenwerken is nodig om de Nederlandse maritieme industrie en haar internationale concurrentiepositie uit te bouwen en te versterken. Hierom is er in het Maritiem Masterplan de mogelijkheid voor partijen om een leidende positie in te nemen in de mondiale maritieme energietransitie.

 

Partijen kunnen meewerken aan het opzetten van het Joint Maritime Digital Platform (JMDP). Het JMDP wordt gekoppeld aan O&D-projecten. Digitaal samenwerken is cruciaal om het Maritiem Masterplan tot een succes te maken.

 

Al met al was het 5 april een geslaagde dag waarbij er is verdiept in de prioriteiten van het Masterplan, volop gelegenheid was voor discussie, waardevolle ontmoetingen plaatsvonden en ten slotte waar samenwerkingen zijn gesmeed.

Bezoek de Maritiem Masterplan website

 

 

Contactpersoon Astrid Kee Programmadirecteur Maritiem Masterplan astrid@maritiemmasterplan.nl