Maritieme Raad

De CEO’s en voorzitters van de bij NML aangesloten bedrijven en brancheorganisaties vormen samen de Maritieme Raad.

Dit gremium komt minimaal vier keer per jaar bijeen om op hoog niveau de lange termijn visie en strategie van NML vorm te geven. Daarnaast worden binnen de Maritieme Raad themabijeenkomsten over relevante onderwerpen georganiseerd. De sector brede vertegenwoordiging in de Maritieme Raad waarborgt een collectieve aanpak van maritieme onderwerpen.

Leden

R. Verkerk (voorzitter)

Nederland Maritiem Land

J. Valkier

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

B. Siemons

Havenbedrijf Rotterdam

Dr. Ir. B. Buchner

MARIN

J. S. Ort

Netherlands Maritime Technology

R. Quik

ABN Amro Maritiem

Ing. K. Damen

Damen Shipyards

J. Kweekel

STC Group

G. J. van Goch

Wärtsilä Netherlands

J. B. Mulder

Nederlands Loodswezen

J. J. Hopman

MKC

T. Wouterse

Rabobank

C. König

Branche Organisatie Zeehavens

A.P.H. Vergroesen

IRO

Vice-Admiraal R. P. Tas

Koninklijke Marine

G. Eggink

IHC

M. de Kroon

TNO

J. Roodenburg

Huisman Equipment BV

H. Postma

Vereniging van Waterbouwers

 

Alle aangesloten leden: