Maritieme Raad

De Maritieme Raad komt minimaal vier keer per jaar bijeen om op hoog niveau de lange termijn visie en strategie van NML vorm te geven. Daarnaast worden binnen de Maritieme Raad themabijeenkomsten over relevante onderwerpen georganiseerd. De sector brede vertegenwoordiging in de Maritieme Raad waarborgt een collectieve aanpak van maritieme onderwerpen.

 

Leden van de Maritieme Raad

 

R. Verkerk (voorzitter) Nederland Maritiem Land
Dr. Ir. B. Buchner MARIN
Ing. K. Damen Damen Shipyards
G. J. van Goch Wärtsilä Netherlands
T. Heddema Redersvereniging van de Zeevisserij
J. J. Hopman MKC
J.P. Klaver Royal IHC
C. König Branche Organisatie Zeehavens
M. de Kroon TNO
S. Tump STC Group
W. Bentinck Nederlands Loodswezen
J.S. Ort Netherlands Maritime Technology
F. Zevenbergen Vereniging van Waterbouwers
J. Roodenburg Huisman Equipment BV
B. Siemons Havenbedrijf Rotterdam
A. Koppejan Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)
Vice-Admiraal R. P. Tas Koninklijke Marine
T. Klimp Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders